1. 1. Inledning
 2. 2. Allmän information
  1. Avtal och aktuella kundnummer
  2. Adresser till teamen
 3. 3. Ny på Korpen
 4. 4. Korpens organisation
 5. 5. Arbetsmiljö
  1. Ansvar för arbetsmiljö – vem gör vad?
  2. Samverkans- och branschavtal
  3. Personalmöten
  4. Planerings- och utvecklingssamtal samt lönesamtal
  5. Medarbetarenkät
  6. Alkohol och droger
  7. Bemötande på arbetsplatsen
  8. Jämställdhet
  9. Terminalglasögon
  10. Företagshälsovård
  11. Hälsoundersökning
 6. 6. Friskvård
  1. Friskvårdsförmåner
  2. Korpförening Korpen RIX
 7. 7. Sjukdom, olyckor, tillbud och rehabilitering
  1. Sjukdom
  2. Olyckor och tillbud
  3. Utrustning för första hjälpen
  4. Handlingsplan vid allvarlig olycka
  5. Rehabilitering
  6. Krisplan
 8. 8. Personalutveckling
  1. JTI
  2. Kompetensutveckling
 9. 9. Arbetstider, ledighet och semester
  1. Arbetsfria dagar (utöver röda dagar)
  2. Halva arbetsfria dagar
  3. Semester
  4. Semesteruttag
  5. Sparande av semester
  6. Annan ledighet
 10. 10. Sjukdom
  1. VAB
 11. 11. Lojalitet, förtroende, diskretion och bisyssla
 12. 12. Försäkringar
  1. TFA trygghetsförsäkring via AFA
  2. TGL Tjänstegrupplivförsäkring via Alecta
  3. TFF Olycksfallsförsäkring via Folksam
  4. Tjänstereseförsäkring via Folksam
 13. 13. Tjänstepension
  1. ITP och ITPK via Alecta
 14. 14. Uppvaktningspolicy
  1. Förtroendevalda
  2. Organisation
  3. Anställd
  4. Till minne
 15. 15. Informationskanaler
 16. 16. IT och telefonriktlinjer
  1. Datorer och uppkoppling
  2. Telefon och abonnemang
 17. 17. Reserutiner
  1. Rese- och hotellbeställning
  2. Tåg
  3. Flyg
  4. Taxi
  5. Hyrbil
  6. Egen bil i tjänsten
   1. Avdrag för resor till och från arbetet
   2. Reseräkning
  7. Hotell
  8. Traktamente
 18. 18. Kreditkort
 19. 19. Lön
  1. Lönesättning och revision
  2. Lönesamtal
  3. Månadsrapport
  4. Lönemotiveringssamtal
  5. Rikskuponger
 20. 20. Delegations- och attestordning
  1. Förbundsstyrelsen ansvarar för
  2. Förbundsordförande ansvarar för
  3. Generalsekreterare
  4. Avdelningschefer
  5. Attestordning
  6. För anställda
  7. För styrelsen
  8. Budgetering
 21. 21. Inköp
  1. Profilkläder
  2. Korpens webbshop
 22. 22. Våra system
  1. IdrottOnline
  2. Arkivering i Fortnox
  3. Visma
   1. Kostnadsställe och kontoplan
  4. Questback
  5. Infoadress och kalender
 23. 23. Blanketter och bilagor
  1. Jämställdhetspolicy
  2. Månadsrapport
  3. IT- och telefonilösningar
  4. Branschavtal Idrott (Unionens avtal
  5. Samverkansavtal
  6. Närståendelista
  7. Kostnadsställe och kontoplan
  8. Info från Idrottens hus
  9. Kostnadsställen och kontoplan