1. www.fyzikajinak.cz www.sskola.cz
 2. co je to?
  1. vědní obor
  2. součást mechaniky
   1. součást fyziky
  3. proč se to hýbe?
 3. síla
  1. newton
  2. vektor
   1. velikost
   2. směr
   3. působiště
  3. působení
   1. dotykem
   2. prostřednictvím pole
    1. na dálku
  4. účinky
   1. deformační
    1. statické
   2. pohybový
    1. dynamické
 4. zákony
  1. newtonovy pohybové
   1. 1. z setrvačnosti
    1. bez síly není změny
   2. 2. z síly
    1. síla způsobuje zrychlení
    2. síla
    3. hmotnost
    4. zrychlení
   3. 3. z akce a reakce
    1. akce a reakce
    2. stejně velké
    3. součastně vznikají/zanikají
  2. zachování hybnosti
   1. hybnost
    1. vektor
    2. hybnost
    3. hmotnost
    4. rychlost
   2. impuls síly
    1. změna hybnosti
    2. změna hybnosti (impuls síly)
    3. změna času
   3. izolovaná soustava
    1. konstantní hybnost
 5. síly brzdící pohyb
  1. smykové tření
   1. síla smykového tření
   2. součinitel smykového tření
    1. nemá jednotku !
    2. záleží na drsnosti povrchů
   3. normálová síla
    1. kolmá na podložku
   4. nezáleží na velikosti plochy
   5. klid -> pohyb
    1. větší
  2. valivý odpor
   1. síla valivého odporu
   2. [ksí] rameno valivého odporu
   3. poloměr
   4. normálová síla
   5. je menší než smykové tření
    1. (za stejných podmínek)
 6. speciální situace
  1. nakloněná rovina
   1. tíhová síla
   2. normálová síla
    1. přítlačná síla
    2. kolmá na podložku
   3. reakční síla
    1. reakce na normálovou sílu
    2. stejně velká
    3. opačný směr
   4. pohybová síla
   5. třecí síla
  2. dostředivá síla
   1. okamžitá rychlost
   2. dostředivé zrychlení
    1. směr do středu
   3. z 2. newtonova zákona
    1. síla => zrychlení
 7. vztažná soustava
  1. inerciální
   1. pohybuje se s nulovým zrychlením
  2. neinerciální
   1. pohybuje se se zrychlením