1. Instalace Rational Reporting for Development Intelligence
  1. http://blog.haumer.net/wp-content/uploads/2011/06/CLM-2011-Installing-Reporting/
  2. two server topology
   1. System 1 is where the Jazz Team Server is installed and configured. System 2 is where Rational Reporting for Development Intelligence is installed and configured.
  3. 1. na webu v nastavení serveru
   1. záložka Consumers (Inbound)
   2. Consumer Name
    1. com.ibm.rational.reporting
   3. Consumer Secret
    1. lenovo12345
   4. Zaškrtnout trusted a kliknout na register
   5. Dole v tabulce je pak consumer key, který budeme potřebovat při nastavování RRDI
  4. 2. Instalujeme RRDI z repository
   1. user authentication
    1. jazz server url
     1. https://clmapp.net:9443/jts
    2. fully qualified domain name or ip address
     1. clmapp.net
    3. vyplníme consumer key
     1. 0bda123223594ad7b69daacd0c17fdc4
    4. vyplníme consumer secret
     1. lenovo12345
   2. content store configuration
    1. installation mode: manual
    2. database type
     1. Microsoft SQL Server 2005/2008
   3. application server
    1. webspehere application server 7.0 (new installation)
    2. port 9090
    3. zaškrtnuté enable administrative security
     1. user
     2. admin
     3. heslo
     4. admin
  5. 3. Instalujeme Content Store
   1. Go to the content store directory. The default location for the directory is C:\Program Files\IBM\RRDI\reportserver\contentstore.
   2. Edit the parameters.bat file to suit your requirements. The file contains the default values of the content store parameters, with comments that describe the parameter and explain its purpose
    1. SET SQLSERVINST=.\SQLEXPRESS
    2. SET AUTH_TYPE=0
    3. SET DBNAME=RICM
    4. SET DATA_HOME=C:\MSSQL
    5. SET MSSQL_HOME=C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS
   3. Run the install.bat file through the following command: install.bat
   4. Byla vytvořena databáze RICM s uživatelem csuser a heslem Rat10nal
  6. 4. Poté v SQL Server Configuration Manager
   1. Zapnout v SQL Network Configuration u Protocols for SQLEXPRESS protokol TCP/IP a ve vlastnostech nastavit port 1433
   2. Restartovat sql server
  7. 5. Connecting the report server to the content store - Pomocí programu Cognos Configuration
   1. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/clmhelp/v3r0m1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.rational.rcpr.help.doc%2Ftopics%2Ft_create_content_store_scripts.html
   2. Otevřít IBM Cognos Configuration
   3. v levém panelu Data Access > Content Manager
   4. Delete the content store object by selecting it, and clicking Edit > Delete. Add a new content store object by right-clicking Content Manager, and then selecting New resource > Database. In the name field, type Content Store. Select the database type - Microsoft SQL Server database Click OK.
   5. In the left panel, click Data Access > Content Manager > Content Store. In the right panel, change the content store Database name to the new database name, RICM. Database server: localhost:1433 In the User ID and password row - csuser a heslo Rat10nal Database name: RICM To verify that the database connection is working, in the left pane, click Content Store. From the IBM Cognos Configuration menu, click Actions > Test. Save configuration
  8. RRDI je pak přistupné na http://clmapp.net:9090/reporting/
 2. Nastaveni RRDI
  1. V CLM v Server Administration v záložce Reports
   1. Custom Reports Connection
    1. Nastavíme Reporting Server URL
     1. http://clmapp.net:9090/reporting
  2. To samé pro všechny 3 aplikace: JTS už máme, teď ještě CCM a QM
  3. V QM v Application Administration v záložce Application
   1. Advanced Properties
    1. v com.ibm.team.repository.service.internal.oauth.OAuthServiceProvider
     1. Trusted client authorization URIs
     2. nastavím na http://clmapp.net:9090/reporting, pak už se mě nebude pokaždé ptát jestli důvěřuji tomu zdroji
  4. To samé pro všechny 3 aplikace
  5. V IBM Cognos Configuration
   1. Na stránce -> Security -> Authentication -> Cognos
    1. Nastavit Allow anonymous access na false a uložit
    2. VELMI DŮLEŽITÉ JINAK NEBUDE PRACOVAT JAK MÁ
  6. Teď musíme vypnout a zapnout webspehere server
  7. Ted zapneme v cognosu rational style
   1. přes web reporting - http://clmapp.net:9090/reporting
   2. Launch -> IBM Cognos Administration
   3. Záložka Configuration
   4. New Style button
   5. Name: Rational Reporting
   6. Description: Style for Rational Reporting
   7. Next
   8. Style resources lecation: rationalreporting
   9. Preview resource: preview.htm
   10. Finish
   11. Teď můžu v My Preferences vybrat tento styl, tedy vyberu
  8. Nyní musíme stáhnout a nasadit aktuální CLM content, protože teď tam nic není (no entries)
   1. U všech 3 aplikací musíme jít na Application Administration, záložku Reports a stránku Download
    1. JTS poskytuje i data od RRC
   2. Tam na odkaz Archive Files for Rational Reporting
   3. Stáhneme a všechny 3 archivy rozbalíme
   4. V každém archivu jsou ve složce Rational Reporting Install další archivy
   5. Tyto archivy (z JTS všechny 2, z ccm pouze 1 pro ccm, a z qm 2 pro qm a pro qm data model) si zkopírujeme do instalační složky Report Serveru - C:\Program Files (x86)\IBM\RRDI\cognos\deployment
   6. Ty data modely jsou pro live reporting, nakonec tam bude 5 zipu a budeme je importovat do report serveru a to ve SPRAVNÉM POŘADÍ
   7. 1. Rational Reporting Data Model (DW+CALM)
    1. Jdeme do report centra do Launch -> IBM Cognos Adminisration
    2. Záložka configuration
    3. Menu Content Administration
    4. New Import ikona
    5. vybereme Rational Reporting Data Model (DW+CALM)
    6. Next
    7. Next
    8. Select the folder Reporting Data Models
    9. Next
    10. Next
    11. Next
    12. Next
    13. Save and run once
    14. Finish
    15. Upgrade all report specifications to the latest version
    16. Run
    17. zaškrtnout View the details of this import after closing this dialog
    18. OK
    19. Další stránka ukazuje status, ale sama se neobnovuje, tak musíme sami tlačítkem
    20. 9 objects were imported
    21. Close
    22. Return ikona vrátí zpět na frontpage
   8. 2. Rational Reporting Data Model (RQM)
    1. úplně stejně jak předtím
   9. 3. Zbytek je jedno v jakém pořadí
    1. uplně stejné kroky jak u prvního
  9. Musime spojit Report Server s Data Warehouse aby tam mohl ukládat reporty
   1. IBM Cognos Administration
    1. Záložka Configuration
     1. V Data Source Connections klikneme na RIDW
     2. A tady u RIDW vybemereme Set Properties
     3. Záložka Connection
     4. Type: DB2
     5. Kliknout na ikonu tuzky u Connection string
     6. Database name: DW
     7. Vybrat The signons of this connections a zaškrtnout Password
     8. Ok
     9. Ok
     10. Klikneneme na RIDW
     11. Ikona New Signon
     12. Name: RPTUSER
     13. Next
     14. User ID musime byt takove, co ma pristup do databaze DW - muzeme se podivat v DB2 Control Center
     15. Uuser ID: RPTUSER
     16. Ted mu musíme nastavit heslo
     17. Ve Windows v Server Manager
     18. sekce Configuration -> Local Users and Groups -> Users
     19. Nastavíme uživateli rptuser heslo rptuser
     20. Vyplníme heslo rptuser
     21. Next
     22. Na teto stránce řikáme kdo může signon používat
     23. Add
     24. Cognos
     25. vybereme Everyone a stiskneme Add sipku
     26. Ok
     27. Finish
     28. Kdokoliv ted může použít toto připojení pro spouštění reportů
     29. Jdeme zpět na první level RIDW a tady je Test connection ikonka
     30. Test
     31. Status musi byt succeeded
     32. A nyní můžeme dělat reporty
  10. Nastavení Selfsigned certifikátu abychom mohli pracovat s aplikací bez neustálého bezpečnostního varování
   1. C:\Program Files (x86)\IBM\JazzTeamServer\server\jre\bin
   2. Spustíme aplikaci ikeyman jako administrátor
   3. Jazz má certifikat pro localhost
    1. Open
    2. Browse
    3. C:\Program Files (x86)\IBM\JazzTeamServer\tomcat
    4. Show all files
    5. vybereme ibm-team-ssl.keystore
    6. Open
    7. Ok
    8. heslo je ibm-team
    9. pracuje pouze pro localhost
   4. Pro domenu vytvoříme self-signed
    1. Tlacitko New Self-signed
    2. Key Label: clmapp.net
    3. Common Name: clmapp.net
    4. Country: CZ
    5. Ok
   5. Musime vypnout a zapnout jazz server