1. Cụ Ông Tự(Cụ Dón) Cụ Bà Cháu
  1. Bà Thông
   1. Cô Minh - Vũ (Ba)
    1. Bé Ngọc Quyên
    2. Cu Trung Tân
    3. Cu Trung Bách (Beo)
   2. Cậu Sáng - Ngà
    1. Cu An
    2. Cu Duy
    3. Bé Nhi
  2. Ông Chúc - Bà Đáng (Cả)
   1. Cô Hà - Hào
    1. Bé Vân
    2. Cu Dũng
   2. Cậu Tùng - Nụ
    1. Cu Đức Thành (Tôm)
   3. Cậu Tuấn
  3. Ông Be - Bà Lan
   1. Cậu Cường - Hiển
    1. Cu Trường
    2. Bé Dung
   2. Cô Hương (Jin) - Lưu
    1. Cu Hùng
    2. Cu Quang
   3. Cậu Tuấn (Còi) - Hương
    1. Cu Tú
    2. Bé Quỳnh
  4. Bà Mai - Ông Chiểu
   1. Cô Hằng - Lợi
    1. Cu Toàn
    2. Bé Hồng Gấm
   2. Cô Ngân -
    1. Bé Bảo Anh
    2. Bé Minh Hải
    3. Bé Bảo Trâm
   3. Cô Ngần - Định
    1. Cu
   4. Cô Hạnh
  5. Ông Năm - Bà Kỹ
   1. Cô Cúc - Long
    1. Cu Hải Minh (Mỡ)
   2. Cậu Sơn
   3. Cậu Dũng
  6. Bà Sáu - Ông Bản
   1. Cậu Tiến - Loan
    1. Bé Trà My
    2. Cu Đức Thành
   2. Cô Huyền - Tùng
    1. Bé Bách Diệp
    2. Bé Trúc
    3. Cu Tùng Bách
   3. Cô Hảo
    1. Cu Duy Nhất
    2. Cu Tuấn Anh
   4. Cậu Thắng
  7. Ông Giáp - ...
   1. Cậu Nam
   2. Cậu Bắc
   3. Cô Út