1. Pozor: v tomto případě jsou r a d poloměr a průměr, ne průvodič a rameno síly
 2. www.fyzikajinak.cz www.sskola.cz
 3. tuhé těleso
  1. ideální těleso
   1. = neexistuje
  2. nemění
   1. tvar
   2. objem
   3. působením libovolně velké síly
 4. pohyby
  1. posuvný
   1. translační
  2. otáčivý
   1. rotační
  3. + jejich kombinace
 5. moment síly
  1. Newtonmetr
  2. vektor
   1. směr
    1. kolmý na
     1. sílu
     2. rameno síly
    2. pravidlo
     1. dlaň položím na těleso
     2. prsty ukazují směr otáčení
     3. palec ukazuje směr momentu síly
  3. průvodič
  4. působící síla
  5. rameno síly
  6. úhel mezi sílou a průvodičem
  7. dohoda
   1. otáčení tělesa
    1. proti směru hodinových ručiček
    2. po směru hodinových ručiček
  8. momentová věta
   1. otáčivý účinek se ruší, pokud je součet momentů = 0
 6. moment dvojice sil
  1. síly
   1. rovnoběžné
   2. stejně velké
   3. opačně orientované
 7. kinetická energie
  1. posuvný pohyb
  2. otáčivý pohyb
   1. konstanta