1. ผู้เข้าร่วม
  1. กระบวนกร
   1. นพ.วรวุฒิ
   2. นพ.วิธาน
   3. พัฒนา
  2. กระบวนกรร่วมจากพื้นที่
   1. นพ.วิทิต
   2. พี่ปรีดา กับทีมหนองบัวลำพู
  3. ผู้รับการอบรม
   1. อ.สันทราย
    1. รพ.สันทราย
    2. สอ.สันทราย
   2. ลำพูน
    1. รพ.ลำพูน
    2. สอ.ลำพูน
   3. รพ.เชียงดาว
   4. รพ.นครพิงค์
 2. การเดินทาง
  1. 14 กันยายน 2552
   1. ออกเดินทางจากเชียงใหม่ 13.00 น.
   2. พักเขื่อนอุบลรัตน์
  2. 15 กันยายน 2552
   1. ดูงาน
    1. เช้า
     1. ไปสถานีอนามัย
     2. คุยกับเจ้าหน้าที่
     3. กระบวนกร
     4. นพ.วรวุฒิ
     5. ผู้เข้าร่วม
     6. คุยกับผู้นำชุมชนและเครือข่าย
     7. กระบวนกร
     8. นพ.วิธาน
     9. อ.พัฒนา
    2. บ่าย
     1. ลงพื้นที่
     2. กระบวนกร
     3. อ.พัฒนา
     4. ผู้เข้าร่วม
     5. คุยกับเจ้าหน้าที่
     6. กระบวนกร
     7. นพ.วรวุฒิ
     8. ผู้เข้าร่วม
    3. หัวค่ำ
     1. Harvest
     2. กระบวนกร
     3. นพ.วรวุฒิ
     4. นพ.วิธาน
     5. อ.พัฒนา
  3. 16 กันยายน 2552
   1. ดูงาน
    1. คุยกับผอก และกกบ.รพ
     1. ประเด็น
     2. อะไรคือ source ของที่นี่
     3. ประวัติ และจุดเปลี่ยน
     4. ความภาคภูมิใจของที่นี่
     5. อนาคต
     6. กระบวนกร
     7. นพ.วรวุฒิ
     8. นพ.วิธาน
    2. คุยกับจนท.ปฏิบัติการ
     1. กระบวนกร
     2. อ.พัฒนา
     3. พี่ปรีดาและคณะ
     4. ประเด็น
     5. เป็นอย่างไรบ้างชีวิต
     6. ที่คุณอยากบอก
   2. Workshop Harvest
  4. 17 กันยายน 2552
   1. workshop To make Prototyping
   2. Go home 13.00 น.