1. www.fyzikajinak.cz www.sskola.cz
 2. skládání sil
  1. stejné působiště
   1. probráno v kapitole o vektorech
  2. různé působiště
   1. různoběžné
   2. rovnoběžné
    1. opačný směr
    2. stejný směr
 3. těžiště
  1. popis
   1. výslednice tíhových sil působících na všechny částice tělesa
  2. zjištění polohy
   1. výpočet
    1. pro nás složité
   2. experimentálně
 4. rovnováha
  1. statická
   1. výsledná síla je nulová
   2. těleso může rotovat
  2. dynamická
   1. výsledná síla je nulová
   2. výsledný moment sil je nulový
   3. těleso nemůže rotovat
 5. rovnovážná poloha
  1. těleso v ní zůstává
   1. bez dalšího působení
  2. stálá
   1. stabilní
  3. vratká
   1. labilní
  4. volná
   1. indiferentní
 6. stabilita
  1. práce potřebná ke změně rovnovážné polohy
   1. ze stálé do vratké
  2. vzdálenost
   1. těžiště
   2. osa otáčení
  3. výška původního těžiště