1. Team Product
  1. Mapping dữ liệu với CRM, cho ra các báo cáo ở buỗi họp hàng tuần
  2. Phân tích hiệu quả của các thử nghiệm UI
  3. Theo dõi các chỉ số KPI CR, Traffics, AOV
  4. Query các dữ liệu và custom field phục vụ việc validation problems
  5. Theo dõi hành vi khách hàng dựa vào hệ thống event flow để đưa ra các quyết định về mặt thay đổi navigation trên page
  6. CR, BR, Transaction, Traffics: kiểm soát rủi ro, dự báo trước thay đổi, trả lời cho vấn đề sụt giảm doanh thu
  7. Theo dõi thay đổi các funnel trước và sau khi cập nhật tính năng
  8. Dựng báo cáo và sharing cho ngành hàng cũng như content theo dõi chung
   1. Phục vụ mục tiêu tra cứu nhanh thông tin từ traffics sản phẩm, tăng trưởng, tỉ lệ chuyển đổi
   2. Đang có xx báo cáo được dựng từ GA và sử dụng hàng tuần, hàng ngày
 2. Team SEO
  1. Kết hợp Ahref và nhiều nguồn khác để cho báo cáo về top từ khóa, số lượng từ khóa đúng url hay các chỉ số chi tiết khác thúc đẩy SEO
   1. Theo dõi traffics bóc tách theo hệ tin, hệ SP
   2. Hiệu quả mang lại traffics với từ khóa
 3. Marketing (K phụ thuộc GA360)
  1. Dựng custome audient để target quảng cáo với chi phí thấp hơn để có được đơn hàng
  2. Theo dõi hiệu quả chuyển đổi quảng cáo dựa vào việc link với Google Ads
 4. Content (PM content, Content BHX)
  1. Traffics hệ SP
  2. Mapping dữ liệu từ excel và GA để theo dõi hiệu quả từ khóa tìm kiếm
 5. Những gì sẽ ngưng hoạt động khi không còn dùng GA360
  1. Không thể theo dõi CR dưới dạng chi tiết của từng LDP, Tên SP
   1. Không biết hiệu quả ads, các thay đổi ở web
   2. Khó đưa ra các hành động để tối ưu CR tổng
  2. Sai lệch dữ liệu traffics khi bóc tách theo LDP, campaign...
   1. Đưa ra các hành động sai do dữ liệu bị sample (% sample k cố định) đúng phần điểm mù, các funnel không còn chính xác nữa
   2. Vượt ngưỡng hit sẽ ngưng collect dữ liệu
  3. Không còn được support để audit dữ liệu (Kasatria)
   1. Năm 2022 được Kasatria thông báo x lần về sai lệch dữ liệu
  4. Các custom dimension không còn hoạt động. Các báo cáo dựng theo các custom field này sẽ bị trống dữ liệu
  5. Giải pháp thay thế
   1. Thống kê traffics
    1. Sử dụng công cụ thay thế khác
    2. Bản free GA vẫn cho xem tổng traffics
   2. Tính CR
    1. Dựa vào đơn hàng CRM để tính CR = total transaction/traffics