1. Възникване
  1. Италия 16-ти век
   1. Сценичен експеримент, съчетаващ ПЕЕНЕ и АКТЬОРСКА ИГРА
 2. Определение
  1. МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧЕН ЖАНР
   1. Театър
   2. Музика
   3. Сюжетът се разкрива чрез МУЗИКА, а основно изразно средство на изпълнителите е ПЕЕНЕТО
 3. Участници
  1. Певци-солисти
  2. Хор
  3. Балет
  4. Оркестър
   1. Състав
   2. Роля
    1. СЪПРОВОЖДА ПЕЕНЕТО на певците-солисти и оперния хор
    2. Изпълнява ИНСТРУМЕНТАЛНИТЕ ВЪВЕДЕНИЯ към различните части и сцени (увертюра)
    3. Подчертава ЕМОЦИОНАЛНИТЕ СЪСТОЯНИЯ на героите
    4. "Рисува" ПРИРОДНИ КАРТИНИ (бури, пожари, наводнения...)
 4. Елементи на операта
  1. Либрето
  2. Увертюра
  3. Ария
  4. Речитатив
  5. Ансамбли
 5. По-известни композитори
  1. Джузепе Верди
   1. "Аида"
   2. "Травиата"
   3. "Риголето"
  2. Жорж Бизе
   1. "Кармен"