1. www.fyzikajinak.cz www.sskola.cz
 2. zápis
  1. matematický
   1. vektor
   2. velikost vektoru
    1. zápis
    2. výpočet
  2. fyzikální
   1. vektor
    1. směr
   2. velikost vektoru
 3. násobení
  1. vektor a skalár
   1. prostě jenom vynásobíme délku vektoru
  2. vektor a vektor
   1. skalární
    1. výsledek je skalár
   2. vektorový
    1. výsledek je vektor
    2. jde pro 3D a vícD
 4. skládání
  1. druhý vektor začne tam, kde předchozí končí
  2. rovnoběžné
   1. graficky
    1. stejný směr
    2. opačný směr
   2. početně
    1. stejný směr
    2. opačný směr
  3. různoběžné
   1. graficky
   2. početně
    1. pravý úhel
    2. jiný úhel
 5. rozkládání
  1. teorie
   1. máme
    1. výsledný vektor
    2. směry složek
   2. uděláme
    1. doplníme na rovnoběžník
    2. dostaneme velikosti složek
  2. graficky
  3. početně
   1. goniometrické funkce