1. PENGENALAN
  1. Mengintegrasikan ICT dalam PnP
  2. peranan ICT untuk meningkatkan mutu dan mempelbagaikan kaedah penyampaian dan pengajaran
  3. mengukuhkan kefahaman pelajar terhadap sesuatu konsep
  4. membantu pelajar belajar secara individu atau berkumpulan
 2. OBJEKTIF
  1. meningkatkan keberkesanan proses PnP
  2. memudahan proses pengulangan dalam pembelajaran
  3. meningkatkan kefahaman pelajar dalam PnP serta melihat aplikasinya dalam industri pembinaan
 3. PERMASALAHAN
  1. Pelajar tidak jelas tentang penggunaan tetulang di tapak bina
  2. pelajar kurang memahami kedudukan dan susun atur tetulang keluli mengikut jenis-jenis struktur
 4. SKOP
  1. memaparkan elemen-elemen utama dalam penggunaan tetulang keluli
 5. LATAR BELAKANG
  1. menerangkan jenis-jenis tetulang keluli dalam pembinaan
  2. membantu dalam kursus rekabentuk struktur konkrit bertetulang
  3. Paparan visual penggunaan tetulang dalam struktur utama bangunan
 6. METODOLOGI
  1. Penerangan secara teks dan visual
   1. Jenis-jenis keluli
   2. Kekuatan keluli
   3. Bentuk-bentuk susunan tetulang mengikut jenis-jenis struktur
    1. Rasuk
    2. Tiang
    3. Papak
    4. Pile Cap
  2. Visual kerja-kerja tetulang di tapak bina
 7. MEDIUM PENYEBARAN
  1. Komunikasi dua hala
  2. Media sosial ; Facebook , blogspot
  3. Cakera Padat