1. www.fyzikajinak.cz www.sskola.cz
 2. pohyb
  1. změna polohy v čase
  2. klid
   1. absolutní
  3. dělení podle
   1. rychlosti
    1. rovnoměrný
    2. nerovnoměrný
   2. trajektorie
    1. přímočarý
    2. křivočarý
 3. hmotný bod
  1. relativní
   1. zanedbatelně malý
 4. vztažná soustava
  1. relativnost
  2. inerciální
  3. neinerciální
  4. Budeme probírat později
 5. veličiny
  1. rychlost
   1. vektor
   2. přepočet
    1. : 3,6
    2. · 3,6
    3. Zjisti proč!
  2. dráha
   1. vektor
   2. trajektorie
  3. čas
   1. skalár
  4. zrychlení
   1. je to vlastně
   2. vektor
  5. vektor × skalár
   1. většinou v příkladech nebudeme zdůrazňovat vektorovou podstatu veličin
   2. budeme s nimi pracovat jako se skaláry
  6. indexy
   1. 0
    1. počáteční stav
   2. 1, 2, 3, ...
    1. průběžné stavy
   3. žádný
    1. konečný stav
  7. [delta]
  8. změna