1. www.fyzikajinak.cz www.sskola.cz
 2. tekutiny
  1. kapaliny
   1. ideální kapalina
    1. dokonale tekutá
    2. bez vnitřního tření
    3. dokonale nestlačitelná
  2. plyny
   1. ideální plyn
    1. dokonale tekutý
    2. bez vnitřního tření
    3. dokonale stlačitelný
 3. tlak
  1. Pascal
  2. měření
   1. manometr
  3. síla
  4. plocha
  5. je to vlastně síla, která působí na metr čtvereční
 4. tlak vyvolaný vnější silou
  1. pascalův zákon
   1. tlak vyvolaný vnější silou, která působí na kapalinu v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny stejný
  2. hydraulické zařízení
   1. síla působící na písty
   2. průřezy (plocha) pístů
 5. tlak vyvolaný tíhovou silou
  1. způsobený tíhou kapaliny
   1. hydrostatický tlak/síla
  2. výška / hloubka
  3. hustota kapaliny
  4. obsah dna
  5. tíhové zrychlení
  6. hydrostatická síla
  7. hydrostatický paradox
   1. nezáleží
    1. na tvaru nádoby
   2. záleží jen na
    1. obsahu dna
    2. hustotě kapaliny
    3. výšce hladiny kapaliny
 6. vztlaková síla
  1. nadlehčuje tělesa v tekutině
  2. opačný směr než síla tíhová
  3. hustota kapaliny
  4. objem tělesa
  5. tíhové zrychlení
  6. Archimedův zákon