1. Stažení vmvare s windows server 2008 r2 x64
 2. Stažení CLM (RTC, QM, RC) a klientů pro Eclipse a Visual studio z jazz.net (repository verze) + free licenci pro 10 developerů
 3. Stažení Visual studia
 4. Stažení a instalace IBM Installation Manager
 5. Instalace License Key Manager a License Key Server
 6. Instalace CLM přes Installation Manager (nejdříve přidány repository) a bez trial licencí
  1. tomcat 5.5
  2. ccm, qm, rc, jazz team server
 7. Instalace DB2 Express-C 9.7.4 for Windows 64-bit
  1. DB2 Express-C
   1. typical
   2. uzivatel db2admin, heslo db2admin
   3. port 50000
  2. Data Studio Standalone administration tools
  3. DB2 add-ins for Visual Studio
  4. Getting started
   1. http://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/DB2/FREE+Book-+Getting+Started+with+DB2+Express-C
    1. i v cestine, 3. kapitola o instalaci
   2. https://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/db2oncampus/FREE+ebook+-+Getting+started+with+IBM+Data+Studio+for+DB2
   3. https://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/db2oncampus/FREE+ebook+-+Getting+started+with+DB2+application+development
 8. Vytváření databází
  1. Otevřít Command window - administrátor (v menu DB2)
  2. pro Jazz Team Server
   1. db2 create database JTS using codeset UTF-8 territory en PAGESIZE 16384
  3. pro Change and Configuration Management
   1. db2 create database CCM using codeset UTF-8 territory en PAGESIZE 16384
  4. pro Quality Management
   1. db2 create database QM using codeset UTF-8 territory en PAGESIZE 16384
  5. pro Data Warehouse
   1. db2 create database DW using codeset UTF-8 territory en PAGESIZE 16384
  6. v další konfiguraci budeme používat db2 uživatele db2admin, musíme mu nastavit administrátorská práva pro dané databáze, které jsem totiž vytvářeli pod uživatelem administrátor
   1. můžeme nastavit pro každou db v DB2 Control Center
   2. nebo přes Command Window - Administrator
    1. pro JTS
     1. db2 connect to JTS db2 grant dbadm on database to user db2admin db2 disconnect JTS
    2. pro CCM
     1. db2 connect to CCM db2 grant dbadm on database to user db2admin db2 disconnect CCM
    3. pro QM
     1. db2 connect to QM db2 grant dbadm on database to user db2admin db2 disconnect QM
    4. pro DW
     1. db2 connect to DW db2 grant dbadm on database to user db2admin db2 disconnect DW
  7. ilustrační ukázka db schématu
 9. Doinstalování licencí z repository
  1. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/clmhelp/v3r0m1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.jazz.install.doc%2Ftopics%2Ft_update_jazz_setup_after_upgrade.html
  2. musí být nainstalovány Base licence keys součástí clm repository
 10. Konfigurace CLM
  1. Rational Jazz Team Server
   1. nastartování JTS
   2. https://localhost:9443/jts/setup - ADMIN, ADMIN
   3. Configure Public URI
    1. Public URI Root na https://clmapp.net:9443/jts
    2. přidat do C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts radek "127.0.0.1 clmapp.net"
    3. znovu se přihlásit jako ADMIN, ADMIN
   4. Configure Database
    1. DB2
    2. JDBC Password: db2admin
    3. JDBC Location: //localhost:50000/JTS:user=db2admin;password={password};
    4. Create Tables
   5. Enable E-mail Notofication
    1. Disabled
   6. Register Application
    1. výchozí hodnoty a Register Applications
   7. Setup User Registry
    1. Tomcat User Database
    2. User ID: clmadmin, Password: clmadmin, name: CLM Administrator, e-mail: admin@clmapp.net
    3. odškrtnout Disable default ADMIN access
    4. bez aktivace jakékoliv licence
   8. Configure Data Warehouse
    1. db2
    2. //localhost:50000/JAZZ:user=db2inst1;password={password};
    3. RPTUSER
    4. create tables
    5. User ID: dw_user, Password: dw_user, E-mail: dwUser@clmapp.net
  2. Change and Configuration Management
   1. Configure Database
    1. db2
    2. JDBC Password: db2admin
    3. JDBC Location: //localhost:50000/CCM:user=db2admin;password={password};
    4. create tables
   2. Configure Data Warehouse
    1. db2
    2. JDBC Password: db2admin
    3. JDBC Location: //localhost:50000/DW:user=db2admin;password={password};
    4. RPTUSER
    5. User ID: dw_user, Password: dw_user, E-mail: dwUser@clmapp.net
   3. Finalize Application
    1. Finalize Application Setup
  3. Quality management
   1. Configure Database
    1. db2
    2. JDBC Password: db2admin
    3. JDBC Location: //localhost:50000/QM:user=db2admin;password={password};
    4. create tables
   2. Configure Data Warehouse
    1. db2
    2. JDBC Password: db2admin
    3. JDBC Location: //localhost:50000/DW:user=db2admin;password={password};
    4. RPTUSER
    5. User ID: dw_user, Password: dw_user
   3. Finalize Application
    1. Finalize Application Setup
  4. Requirements management
   1. Finalize Application
    1. Finalize Application Setup
  5. Lifecycle project administration
   1. Finalize Setup
    1. Authorize
    2. Finalize Application Setup
  6. Finish setup
   1. Summary
    1. Finish
 11. Instalace Eclipse klienta
  1. přes IBM Installation Manager
   1. přidáme do repository config file
   2. instalace včetně Sametime Integration Update Site
   3. Help system: download help and access the content locally
 12. Instalace 10 free developers licence
  1. přes web Server Administration -> License Key Management -> Add
 13. Instalace Visual Studio 2010 Professional
  1. instalace daemon tools
  2. instalace visual studio, pro web development
  3. odinstalace daemon tools
 14. Instalace Visual Studio klienta
  1. přidáme do reposittory config file
  2. nainstalujeme
 15. Instalace Rational Application Developer
  1. stáhnutí, instalování přes Installation Manager
  2. instalace licence přes Installation Manager
   1. import product Activation Kit
   2. cesta na jar file
 16. Integrace eclipse klienta pro RTC do RAD
  1. stáhneme RTC Eclipse Client Extension pro 64bitove Software Delivery Platform
   1. Client for Eclipse 3.6 based Rational Software Development Products An Installation Manager (IM) package is provided to allow installation of the RTC Eclipse Client into IM installations of Eclipse 3.6 based Rational Software Development Products such as Rational Application Developer 8.0, Rational Software Architect 8.0 and others. In addition, support has been added for 64-bit installations of the compatible Rational Software Development Products. The IM repository for this variation of the RTC Eclipse Client can be found here. To install this extension offering with an Eclipse 3.6 based Rational Software Development product: Open the IM Preferences dialog and add the repository URL from the above link. Temporarily disable other IM repositories in the Preferences dialog Select Install from the main IM panel and then install the "Rational Team Concert - Client Extension" package. On the IM panel for selecting which package group to install into, select a package group containing one of the Eclipse 3.6 based products
  2. nainstalujeme Eclipse klienta přes Installation manager
   1. přidáme do repository
  3. při instalaci vybereme existující package IBM Software Delivery Platform
  4. se Sametime Integration Update Site
 17. Instalace Eclipse for EE Developers
  1. eclipse-jee-helios-SR2-win32, bez instalace, musí byt 32bitova verze
  2. upgrady pro EE a podle https://jazz.net/library/article/708#RequiredFeatures
  3. instalace Java JDK - Java SE Development Kit 7
  4. instalace JVM
  5. spuštění installation manageru a instalace Rational Team Concert - Client for Eclipse IDE
  6. rozšíření již existujícího Eclipse, právě tohoto co jsem teď nainstalovali
  7. dáme create a new package group
   1. a tam cestu C:\Program Files (x86)\IBM\TeamConcertHelios
   2. Package Group Name je IBM Rational Team Concert Client_1
  8. Extend an existing Eclipse
   1. C:\Program Files (x86)\eclipse-helios\eclipse
  9. s Sametime Integration Update Site
 18. Přidány licence
  1. 100x quality professional
  2. 100x rtc developer
  3. 100x requirements analyst