1. Undervisning
  1. Traditionell salsundervisning
  2. Seminarier (samt läsa & rätta uppsatser & referenslistor inför dessa)
  3. Handledning/Boka bibliotekarie
  4. Sökverkstad
 2. Distansutbildningsutveckling
  1. It's Learning-filmer och -utbildningsmaterial/handledning via It's Learning
 3. Möten med lärare och lärarlag
  1. Kursplaneringar och kursutvärderingar
  2. Kunskapsgrupp SSK-personal
 4. Disktjänst
 5. Samlingar
  1. Litteraturbevakning, gå igenom kursplaner, etc.
  2. Inköp
  3. Katalogisering
  4. Gallring
 6. Fjärrlån
 7. Uppsatspublicering