1. Who (Sino)
  1. Sino ang responsable?
  2. Sino ang may pananagutan?
  3. Sino ang gumagawa ng proseso?
  4. Sino ang gagawa ng susunod na proseso?
  5. Sino ang tagapagtustos ng materyales?
  6. Sino ang mga taong gagamit o bibili ng produkto?
  7. Sino ang mga katuwang o ang mga makabuluhang interesadong partido?
  8. Sino ang nagsisimula ng proseso?
  9. Kanino nagtatapos ang proseso?
 2. What (Ano)
  1. Ano ang gagamitin sa proseso?
  2. Ano ang gagamitin sa susunod na proseso?
  3. Ano ang inaasahang produkto?
  4. Ano ang makina o teknolohiya na ginamit sa proseso?
  5. Ano ang makina o teknolohiya na gagamitin sa susunod na proseso?
  6. Ano ang makina o teknolohiya ang gagamitin upang makamit ang inaasahang produkto?
 3. Where (Saan)
  1. Saan ginagawa ang proseso?
  2. Saan nagsisimula ang proseso?
  3. Saan nagtatapos ang proseso?
  4. Saan gaganapin ang susunod na proseso?
  5. Nasaan ang mga materyales na inilabas?
  6. Nasaan ang mga makinarya/kagamitan/teknolohiya na ginamit?
  7. Saan ipinadala ang mga produkto?
 4. When (Kailan)
  1. Kailan inilabas ang materyales?
  2. Kailan nagsimula ang proseso?
  3. Kailan natapos ang proseso?
  4. Kailan ginamit ang makina/kagamitan/teknolohiya?
  5. Kailan magsisimula ang susunod na proseso?
  6. Kailan matatapos ang susunod na proseso?
  7. Kailan naipadala ang mga produkto?
 5. How (Paano)
  1. Paano ispinasagawa ang proseso?
  2. Paano ihahatid ang inaasahang produkto?
  3. Paano inilalabas ang materyales?