1. www.fyzikajinak.cz www.sskola.cz
 2. proudnice
  1. myšlená čára
  2. tečna proudnice = okamžitá rychlost
 3. objemový průtok
  1. průřez
  2. rychlost proudění
  3. objem
  4. čas
 4. rovnice kontinuity
  1. rovnice spojistosti toku
 5. Bernoulliho rovnice
  1. ideální kapalina ve vodorovném potrubí
  2. vyšší rychlost = nižší tlak
 6. proudění reálné kapaliny
  1. rychlost proudění
  2. laminární
   1. menší rychlosti
  3. turbulentní
   1. větší rychlosti
  4. obtékání těles
   1. odporová síla
   2. součinitel odporu
    1. bez jednotky
   3. hustota tekutiny
   4. rychlost tělesa