1. www.fyzikajinak.cz www.sskola.cz
 2. newtonův gravitační zákon
  1. působí
   1. prostřednictvím gravitačního pole
   2. prostřednictvím gravitační síly
   3. na obě tělesa stejnou silou
  2. výpočet
   1. velikost gravitační síly
   2. hmotnost
    1. 1. tělesa
    2. 2. tělesa
   3. vzdálenost středů těles
   4. gravitační konstanta
    1. [kapa]
 3. gravitační pole
  1. intenzita
   1. gravitační síla, která v daném místě působí na hmotný bod o hmotnosti 1 kg
   2. intenzita gravitačního pole
   3. gravitační síla
   4. hmotnost tělesa
   5. stejný vzorec jako pro gravitační zrychlení
  2. radiální
   1. kruhové
   2. ve větších vzdálenostech od Země
  3. homogenní
   1. stejnorodé
   2. v blízkosti povrchu Země
 4. tíhové pole
  1. tíhová síla
   1. výslednice
    1. gravitační síla
    2. odstředivá síla
     1. otáčení Země
   2. udává směr dolů
    1. olovnice
  2. intenzita tíhové síly = tíhové zrychlení
  3. tíha
   1. jiné působiště
   2. jiná příčina
   3. stejný vzorec