1. Předávání argumentů hodnotou
  1. function nazev($arg1, $arg2);
  2. Jakékoliv změny, které se s hodnotami provedou, se uskuteční pouze uvnitř fce.
 2. Předání argumentů odkazem
  1. Aby se změny argumentu realizované uvnitř fce promítly i mimo obor fce.
  2. function nazev(&$arg1);
 3. Výchozí hodnoty
  1. function nazev($arg1 = 5); // musí být konstantní výraz
 4. Nepovinné argumenty
  1. function nazev($arg = "");
 5. Return
  1. Vrací řízení zpět do oboru volajícího. Jestliže se return volal z globálního oboru, vykonávání skriptu se ukončí.
 6. Vracení více hodnot najednou
  1. Díky konstrukci list()
  2. function nazev() { $uzivatel[] = "Jméno"; $uzivatel[] = "Příjmení"; return $uzivatel; } list($jmeno, $prijmeni) = nazev(); echo $jmeno." ".$prijmeni;
 7. Funkce jako proměnná
  1. Fce ve tvaru proměnných mají na začátku svého názvu $.
  2. $function();
  3. Pak je můžeme volat např. pomocí $promenna($id);
  4. Ale pozor na promennou exec a $id "rm -rf /".