1. Khóa học 3 tháng
  1. Tư duy nguồn hàng
   1. 30 tiêu chí lựa chọn sản phẩm
   2. Kênh tìm nguồn hàng
    1. Online
    2. Offline
   3. OEM, ODM
   4. Pháp lý
   5. Vòng đời sản phẩm
  2. Content
   1. Funnel
   2. Insights
   3. Video, ảnh, text
   4. Landingpage
  3. TikTok
   1. Content
   2. TikTok Ads
    1. Landingpage
    2. Tài khoản quảng cáo
     1. Kỹ thuật
     2. Lưu ý
   3. TikTok Shop
    1. Livestream
    2. TikTok Shop Ads
  4. Facebook
   1. Cơ bản
    1. Paid Traffic
     1. Kỹ thuật
     2. Lưu ý
     3. Kháng tài nguyên
     4. Dạng content hiệu quả
    2. Free Traffic
     1. Khách mời
  5. Technic ( công cụ hỗ trợ )
   1. Chatbot
    1. Cơ bản
    2. Ứng dụng chatbot trong quảng cáo
  6. Nâng cao
   1. Tối ưu Ads
    1. TikTok Ads
    2. Facebook Ads
     1. Page die, TKQC die
     2. Dynamics Ads
     3. Mess
     4. Chuyển đổi
   2. Chatbot
    1. Tối ưu Ads
   3. Báo cáo
    1. Kinh doanh
    2. Marketing
     1. Vấn đề khách hàng quan tâm
     2. Report Fb Ads Mess, Fb Ads chuyển đổi
 2. Khóa học 12 tháng
  1. Khóa học 3 tháng
  2. Branding
   1. Tạo thương hiệu
    1. Thành phần thương hiệu
     1. Màu sắc
     2. Slogan
     3. Tính cách thương hiệu
     4. Sự khác biệt
     5. Tại sao là tôi mà không phải ai khác ?
     6. Thương hiệu này mang lại gì cho end user ?
     7. Step by step
     8. Xác định cách xây dựng thương hiệu
     9. Định vị
     10. Chiến lược, kế hoạch
    2. Thành phần thương hiệu
     1. Màu sắc
     2. Slogan
     3. Tính cách thương hiệu
     4. Sự khác biệt
     5. Tại sao là tôi mà không phải ai khác ?
     6. Thương hiệu này mang lại gì cho end user ?
     7. Step by step
     8. Xác định cách xây dựng thương hiệu
     9. Định vị
     10. Chiến lược, kế hoạch
    3. SWOT, Insights
     1. Sản phẩm
     2. Vị thế
     3. Nội tại
     4. Đối thủ
     5. Khách hàng
     6. Ai, làm gì, như thế nào ?
     7. Chân dung
     8. Ở đâu trên social
    4. Cơ cấu tài chính
     1. Phân bổ ngân sách hiệu quả
    5. Truyền thông
    6. Planing
     1. Truyền thông
     2. Booking
     3. Media
     4. Ads
     5. Ads Native
     6. Ads Platform
     7. Timeline
     8. Dự phòng
     9. Nghiệm thu
    7. Nhân sự
   2. Duy trì thương hiệu
   3. Phát triển thương hiệu
  3. Vận hành KDOL, teamwork
  4. Free Traffic trên TikTok
   1. Dựng kênh TikTok
   2. Khai thác
  5. Đồng hành cùng doanh nghiệp
   1. Addon
    1. Update
     1. Thị trường, xu hướng
     2. Kiến thức
    2. Chiến lược, cố vấn
    3. Training nhân sự
    4. Tính phí