1. www.fyzikajinak.cz www.sskola.cz
 2. veličiny
  1. rychlost
   1. vektor
   2. přepočet
    1. : 3,6
    2. · 3,6
    3. Proč?
  2. dráha
   1. vektor
   2. trajektorie
  3. čas
   1. skalár
  4. zrychlení
   1. je to vlastně
   2. vektor
  5. vektor × skalár
   1. většinou v příkladech nebudeme zdůrazňovat vektorovou podstatu veličin
   2. budeme s nimi pracovat jako se skaláry
  6. indexy
   1. 0
    1. počáteční stav
   2. 1, 2, 3, ...
    1. průběžné stavy
   3. žádný
    1. konečný stav
  7. [delta]
  8. změna
 3. rovnoměrný
  1. rychlost je pořád stejná
  2. výpočet
   1. dráha
   2. rychlost
   3. čas
 4. nerovnoměrný
  1. rovnoměrně zrychlený
   1. velikost rychlosti se zvětšuje
   2. výpočet
    1. dráha
    2. rychlost
    3. čas
    4. zrychlení
   3. volný pád
    1. speciální případ zrychleného pohybu
    2. jako zrychlení se bere tíhové zrychlení
  2. rovnoměrně zpomalený
   1. velikost rychlosti se zmenšuje
   2. pozor
    1. zpomalení má stejné označení jako zrychlení
   3. výpočet
    1. dráha
    2. rychlost
    3. čas
    4. zrychlení
  3. rovnoměrný po kružnici
   1. velikost rychlosti se nemění, směr ano
   2. nové veličiny
    1. frekvence
    2. perioda
    3. průvodič
     1. poloměr
    4. úhlová dráha
     1. o jaký úhel se otočil průvodič
    5. úhlová rychlost
     1. o jaký úhel za sekundu se otočí průvodič
   3. výpočty
    1. přepočet
    2. dráha
    3. úhlová dráha
    4. úhlová rychlost
    5. rychlost (obvodová)