1. Základní tagy
  1. začínají na @ a píší se na konec DocBloku
  2. @abstract
   1. označit lze: třídu, atribut, metodu
   2. parametry: popis
  3. @access
   1. označit lze: cokoliv
   2. parametry: public/private (bez -pp neni v dokumentaci)/protected
  4. @author
   1. označit lze: cokoliv
   2. parametry: jméno <e-mail>
  5. @copyright
   1. označit lze: cokoliv
   2. dědí se od rodičovské třídy
  6. @deprecated
   1. označit lze: cokoliv kromě souboru
   2. parametry: informace
   3. význam: označuje zastaralé elementy, které se nedoporučují používat
  7. @example
   1. označit lze: soubor
   2. význam: označuje soubor s příkladem
  8. @final
   1. označit lze: metody a třídy
   2. význam: takto označené metody by se neměly překrývat v děděných třídách
  9. @filesource
   1. označit lze: soubor
   2. význam: pokud se tag objeví v prvním DocBloku souboru, k dokumentaci v tomto souboru se přidá zdrojový text
  10. @ignore
   1. označit lze: cokoliv
   2. význam: nebude se dokumentovat
  11. @internal
   1. označit lze: cokoliv
   2. význam: poznámky, nebudou se dokumentovat
  12. @license
   1. označit lze: cokoliv
   2. parametry: URL popis
  13. @link
   1. označit lze: cokoliv
   2. parametry: URL popis
   3. význam: odkaz na stránku, e-mail apod.
  14. @package
   1. označit lze: soubory a třídy
   2. parametry: název
   3. význam: řazení souborů a tříd do balíků pro lepší přehled
  15. @param
   1. označit lze: funkce a metody
   2. parametry: datový_typ $proměnná popis
   3. význam: dokumentování paramentrů funkce, když nemá proměnná typ, uvede se mixed
  16. @return
   1. označit lze: funkce a metody
   2. parametry: datový_typ popis
   3. význam: návratová hodnota fce, pokud neznáme, použijeme mixed
  17. @see
   1. označit lze: cokoliv
   2. parametry: odkaz, odkaz, odkaz, ...
   3. význam: odkazování na jakýkoliv popisovaný element v dokumentaci kromě include a require, $proměnná - odkaz na proměnnou ve stejné třídě, fce(), třída, třída::atribut, třída::metoda(), soubor.přípona - soubor se musí dokumentovat
   4. POMOCÍ PHP_MANUAL#element přímo na webové stránky php s popisem elementu
  18. @since
   1. označit lze: cokoliv
   2. parametry: verze/informace
   3. význam: dokumentuje verzi souftware, od které je popisovaný element jeho součástí
  19. @static
   1. označit lze: třídy a metody
   2. parametry: poznámky
   3. význam: takto označené metody je možné volat přímo bez nutnosti vytvářet instance třídy
  20. @staticvar
   1. označit lze: funkce a metody
   2. parametry: datový_typ popis
   3. význam: pro fce mající deklarovány statické proměnné (jejichž hodnota se udržuje při celém běhu skriptu)
  21. @subpackage
   1. označit lze: soubory a třídy
   2. parametry: název
   3. význam: smysl pouze s tagem package, více subbalíků pak sdruženo do 1 balíku
  22. @todo
   1. označit lze: cokoliv
   2. parametry: poznámky
   3. význam: poznámka bude vypsána ve zvláštní sekci dokumentu
  23. @uses
   1. označit lze: cokoliv
   2. parametry: odkaz popis_použití
   3. význam: vytvoří odkaz i zpětný odkaz na element, který je v popisovaném nějak použit
  24. @var
   1. označit lze: atributy třídy
   2. parametry: datový_typ popis
   3. význam: popis atributu třídy, každý DocBlok může mít maximálně jeden tento tag
  25. @version
   1. označit lze: cokoliv
   2. parametry: verze
   3. význam: verze elementu, dědí se od rodičovské třídy
 2. Inline tagy
  1. ve tvaru {@tag neco} se pisi primo do kratkeho nebo dlouheho popisu v DocBloku
  2. {@internal}}
   1. označit lze: cokoliv
   2. parametry: popis
   3. význam: nebude vidět v dokumentaci, pouze s -pp, musi koncit 2 složenými závorkami
  3. {@inheritdoc}
   1. označit lze: odděděné třídy
   2. význam: u třídy potomka bude nahrazen jeho dlouhým popisem rodičovské třídy, musí být umístěn ve dlouhém popisu, automaticky se dědí autor, copyright, licence
  4. {@link}
   1. označit lze: cokoliv
   2. parametry: url popis / element popis
   3. význam: kdekoliv v DocBloku uvést odkaz na element z dokumentace nebo URL
  5. {@source}
   1. označit lze: funkce a metody
   2. parametry: 1.řádek počet_řádků
   3. význam: je nahrazen výpisem zdrojáku popisované fce, bez parametrů se vypíše celá
 3. Základy
  1. nástroj, kterým automaticky vytváří dokumentaci php programu z komentářů
  2. DocBlok
   1. /** * kratky popis * * dlouhy popis */
    1. Krátký popis končí buď za větou nebo prázdnou řádkou, max na 3 řádky, pokud delší bere se pouze 1. a zbytek se považuje za dlouhý popis
    2. Dlouhý popis je libovolně dlouhý, nepovinný, na konci může být seznam tagů, může obsahovat odstavce (prázdné řádky nebo přímo <p>)
  3. HTML tagy v DocBloku
   1. <b>, <code>, <br>, <i>
   2. <kbd> - vstup z klávesnice/výpis na obrazovce
   3. <ul>, <ol>, <li>, <p>
   4. <pre> - ponechává všechny bílé znaky
   5. <samp> - příklad nebo vzor
   6. <vat> - název proměnné
  4. Řídící značky jako text
   1. <code> => <<code>>
   2. */ => {@*}
  5. Seznamy
   1. /** * necislovany seznam * - prvni * - druhy */
    1. lze použít -, + nebo #
   2. /** * cislovany seznam * 1. prvni * 2. druhy */
   3. nelze použít vnořování seznamů
  6. Šablony
   1. pro opakující se texty (hlavně pro tagy), vychozí hodnoty v šabloně se mohou přepisovat
   2. začátek
    1. /**#@+ * opakující se text */
   3. konec
    1. /**#@-*/