1. Tổng kết cá nhân 2022
  1. 1. Đánh giá bản thân
  2. 2. Cần cải thiện?
   1. Kỹ năng chuyên môn
   2. Sự cẩn thận, tỉ mỉ
 2. Định hướng cá nhân 2023
  1. 1. Nâng cao kỹ năng
   1. Khoá học (vẽ, phối màu, bố cục,...)
  2. 2. Bước ra khỏi safezone
  3. 3. Muốn trở thành?
   1. Liên quan đến con người, quản lý nhân sự
   2. Chiến binh
    1. Tinh thần
    2. Tố chất
  4. 4. Xác định mục tiêu
   1. Vị trí: Junior -> Senior
   2. Thu nhập
   3. Duy trì sở thích
 3. Định hướng team 2023
  1. 1. Xác định mục tiêu rõ ràng
   1. Cụ thể hoá cho từng cá nhân
  2. 2. Tự phát triển chuyên môn
   1. Khoá học
  3. 3. Học cách xây dựng quan hệ, cách giao tiếp với KH, NCC
  4. 4. Môi trường + cách thức làm việc
 4. Đề xuất
  1. 1. Đào tạo
   1. Quy trình
   2. Workshop
  2. 2. Tối ưu hoá meetings