1. ĐTGV
  1. Thành (GV chủ nhiệm + QC)
   1. Thuỷ (nội dung +chấm bài)
 2. Tích hợp
  1. N1
   1. Mai (QC)
    1. Kiều Anh (nội dung)
  2. N2
   1. Mai (QC)
    1. Châu (nội dung)
  3. N3
   1. Bích Ngọc (QC + Nội dung)
 3. VOD
  1. Trang Hỹn (QC)
   1. Thuỷ (Nội dung) N2 N3
   2. a Tuấn (Nội dung) 3 ~ 4 tiếng/ngày N1 N2
   3. Mạch (Nội dung) N2 N3
   4. Nam Phương (Nội dung) N2 N3 N1 (Nghe hiểu)
 4. Inbound
  1. Nam Phương (QC + Nội dung)
 5. Ebook
  1. Phương Anh (QC)
   1. TTS (Nội dung)
 6. Cố vấn chuyên môn, định hướng (làm việc Online)
  1. Dũng (10 tiếng/tuần)
  2. Bống (10 tiếng/tuần)