1. 3. Hai mặt phẳng vuông góc
  1. Định Nghĩa
   1. Hai mặt phẳng gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 90°
  2. Kí Hiệu
   1. (α) ⊥(P)
  3. Cách c/m (α) ⊥(P)
   1. Chọn d ⊂ (α)
   2. d ⊥ (P)
 2. 2. Góc của đường và mặt phẳng
  1. Định Nghĩa
   1. Nếu đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng (α) thì góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) bằng góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó lên mặt phẳng .
   2. Nếu đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì ta góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng 90°.
  2. Kí Hiệu
   1. (d,(α))
  3. Cách Xác Định Góc Tạo Bởi d và (α)
   1. B1: Xác Định Điểm Chung của d và (α)
   2. B2: Xem đường thẳng S nào vuông với mp (α)
   3. B3: Ghi góc ra theo trình tự "điểm chung" nằm giữa đường thẳng "s nào vuông với mp (α)"
 3. 4. Khoảng cách từ một điểm tới mặt phẳng
 4. 1. Đường vuông góc với mặt phẳng
  1. Định Nghĩa
   1. Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (α) nếu d vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α)
  2. Kí Hiệu
   1. d ⊥ (α)
  3. Cách c/m d ⊥ (α)
   1. a ∩ b=i
   2. d ⊥(α)
   3. d ⊥b