1. What is Inflation ?
  1. Sự mất sức mua của đồng tiền
 2. What are the cause of Inflation ?
  1. Chi phí sản xuất tăng
   1. Chi phí nhân công tăng
   2. Giá nhiên liệu thô, mặt bằng tăng
   3. Chi phí vận chuyển tăng
   4. giá hàng hóa tăng } Người tiêu dùng chịu
  2. Sức mua tăng
  3. Ngân hàng Nhà nước in thêm tiền
 3. Tại sao Nhà nước cần kiểm soát Inflation ?
  1. Lạm phát tăng cao không kiểm sát
   1. Nền kinh tế sẽ suy thoái sụp đổ
  2. Lạm phát tăng đi cùng với thu nhập tăng
   1. Sản xuất, tiêu dùng tăng, Kinh tế phát triển
 4. Nhà nước kiểm soát (Giảm) Inflation bằng cách nào ?
  1. Tăng/ giảm lãi suất
  2. Giảm thuế
   1. Đối với Người Kinh doanh
    1. Thúc đẩy sản xuất hàng hóa
    2. Về lâu dài tiếp tục tăng tỷ lệ Inflation
   2. Đối với Người tiêu dùng
    1. Thúc đẩy mua sắm hàng hóa
    2. Về lâu dài tiếp tục tăng tỷ lệ Inflation
  3. In thêm tiền
   1. Lượng tiền trên thị trường nhiều, giá chưa kịp tăng theo
    1. Dự đoán giá cả tương lai sẽ tăng (cơ hội mua vào tích trữ).