1. Det första livet på jorden
  1. För 3,5 miljarder år sedan
  2. På land var det vulkanutbrott
  3. Livet började i havsdjupen
  4. Det första livet var encelliga organismer
   1. En del bakterier började använda fotosyntes
    1. Cyanobakterier
    2. Växternas förfäder
    3. Liknade nutida stromatoliter
   2. Andra började ta upp energi ur sin omgivning
    1. Svamparnas förfäder
    2. Djurens förfäder
 2. Livet nära att utplånas
  1. För 1 miljard år sedan täcktes jorden av is och snö
  2. Snöbollsjorden
  3. Den största istiden i jordens historia
  4. Varade i en halv miljard år
  5. Stromatoliter och bakteriekolonier krossades under den tjocka isen
  6. Livet slogs nästan ut
   1. Endast extremofilerna överlevde
   2. De tål extrema miljöer
   3. Vi har dem att tacka för livet idag
 3. Förutsättningar för komplext liv
  1. 650 miljoner år sedan
  2. Mängder med vulkanutbrott
  3. Luften fylldes med koldioxid
   1. Växthuseffekt
    1. Global uppvärmning
    2. Isen smälte
    3. Smältvatten rann ut i haven
     1. Söndermald sten följde med
     2. Näring till de celler som överlevt
 4. Komplext liv tar fart
  1. Fotosyntetiserande mikrober
  2. Göds med den söndermalda stenen
  3. Stora mängder syre frigörs i haven
   1. Förutsättning för att djurlivet ska uppstå
   2. En del celler börjar slå ihop sig
   3. De första flercelliga organismerna
    1. Många fördelar
     1. Få lättare tag på mat
     2. Kontrollera sin inre miljö
     3. Samarbeta som ett lag
   4. Liknade nutida svampdjur
   5. Cellerna binds samman av kollagen
    1. Protein
    2. Djurvärldens lim
    3. Finns bara hos djur
    4. Krävs syre för att bildas
 5. Förmågan att växa
  1. Efter issmältning dröjde det bara några miljontals år
  2. Mer komplext och större liv
   1. 580 miljoner år sedan
   2. Charnia
    1. Absorberade näringsämnen och syre
    2. Ingen rörelseförmåga
    3. Inga muskler
    4. Levde i mörker på tusentals meters djup
    5. Första större flercelliga djuren
    6. Förgrenade sig på enklast möjliga sätt
     1. Endast 6-8 genetiska kopplingar (till skillnad från människans 30 000)
     2. Fraktal (självlikformig) uppbyggnad
     3. Fint förgrenade
     4. Stor yta
     5. Möjlighet att absorbera näring
     6. Djur som kunde växa
    7. Försvann efter bara 20 miljoner år
    8. Kunde inte utveckla hjärna och muskler
 6. Rörelse
  1. 550 miljoner år sedan
  2. Första djuren som var byggda som idag
  3. Första djuren med rörelse
   1. Fördelar med rörelse
    1. Dra sig undan faror
    2. Söka upp sin föda
    3. Ge sig iväg när antalet individer blir för stort
  4. Dickinsonia
   1. Levde i bottenslam
   2. Rörde sig mycket långsamt
   3. Absorberade näring
  5. Kimberella
  6. Första djuren med en ny kroppsbyggnad
   1. Bilateral symmetri
    1. Kropp med huvud och stjärt i varsin ände
    2. Identiska kroppshalvor
    3. Kropp i segment
    4. Sinnesorganen sitter på huvudet
   2. Det tog 3 miljarder år innan de första flercelliga djuren, men bara 100 miljoner år innan djur med samma kroppsbyggnad som idag
  7. Spriggina
 7. Sexuell förökning
  1. De enklaste djuren förökade sig genom delning
  2. För att klara förändringar i miljön och överleva som art krävdes sexuell fortplantning
  3. 550 miljoner år sedan
  4. Funisia
   1. Utbytte genetiskt material
   2. Påskyndade variationen
    1. Evolution
     1. Bättre anpassning till förändring i miljön
   3. Förklarar varför komplexa djur utvecklades så snabbt
 8. Förmågan att äta
  1. 550 miljoner år sedan
  2. Nytt genombrott för djurlivet
   1. Rörelse är energikrävande
   2. Att bara absorbera näring ger inte tillräckligt energi
   3. Rörliga djur behöver mycket föda
    1. Utveckling av munnar, magar och tänder
    2. Predatorer (rovdjur)
     1. Markuelia
    3. Antalet livsformer exploderade
    4. Stor evolutionär utveckling
 9. Antalet djurarter mångfaldigas
  1. Kambriska perioden
  2. Inleddes för 542 miljoner år sedan
  3. Varade 10-20 miljoner år
  4. Under denna period ökade antalet djurarter, storleken, mångfalden och komplexiteten bland djuren som aldrig förr.
  5. Mångfaldens orsaker
   1. Predatorerna blev större, starkare och snabbare
    1. Anomalocaris
     1. Jordens första stora predator
     2. Nästan en meter lång
   2. Bytesdjuren tvingades att skaffa bättre försvar
    1. Utveckling av skyddande skal
     1. Vissa djur tog upp kalciumkarbonat ur vattnet och tillförde kroppen mineral
     2. Wiwaxia
     3. Tidig snigel
     4. Ammoniter
     5. Föregångare till nutida bläckfiskar
     6. Leddjur
     7. Ledade ben
     8. Inneslöt hela kroppen i ett hårt skal
     9. Trilobiter
     10. Vanligaste leddjuren under Kambrium
     11. De kommande 250 miljoner åren var trilobiterna den mest avancerade livsformen på jorden
     12. Fanns i nästan ofattbar formrikedom
     13. Kunde kolonisera väldigt skiftande miljöer
     14. Det yttre skelettet gav många fördelar
     15. Skydd
     16. Kunde inta ett stort antal ekologiska nischer
     17. Först med avancerade ögon
     18. Skarp bild
     19. Inte bara skilja mellan ljus och mörker
     20. Stereoskopiskt seende
     21. Skapade av det yttre skelettet
     22. Linser gjorda av mineralet kalkspat
     23. Sin tids mest framgångsrika djurgrupp
     24. Bra både som skydd och som stöd för kroppen
    2. Opabinia
     1. Evolutionärt experiment
     2. Fem ögon
    3. Hallucigenia
     1. Taggar på ryggen som skydd
   3. Kapprustningen drev mångfaldsexplosionen under Kambrium
 10. De första djuren på land
  1. 540 miljoner år sedan
  2. Det fanns föda på land i form av enkla växter
  3. En del djur vågade sig upp ur vattnet
   1. Aysheaia
    1. Förfader till de första djuren på land
    2. Vattenlevande
    3. Närmast identisk med nutida klomaskar
     1. Levande fossil
     2. Inte leddjur
     3. Mellanting mellan mask och insekt
    4. Svåra utmaningar
     1. Förhindra uttorkning
     2. Inget yttre skelett
     3. Kunde inte blir större utan vattnets stöd
     4. Mjukt genomträngligt skin
     5. Måste leva i en fuktig miljö för att torka ut
     6. Andas luft
     7. Gälar fungerar bara när de är våta
     8. Lufthål på kroppens sidor
 11. Leddjuren tar steget upp på land
  1. Leddjuren hade växt sig stora i havet
   1. Eurypterid
   2. Havsskorpion
   3. Sin tids toppredator
   4. Största leddjuret som funnits
   5. 2,5 meter
  2. Leddjuren var den viktigaste djurgruppen
  3. Fanns dock bara i haven
   1. Första landlevande leddjuret
   2. 428 miljoner år sedan
   3. Andades luft med lufthål på kroppens sidor
   4. Liknade nutida enkelfotingar
   5. Yttre skelett
    1. Skydd mot uttorkning
    2. Blev så starka och stadiga att de klarade sig utan vattnets stöd
 12. De stora leddjurens guldålder
  1. Skogar av fräkenväxter
  2. 335 miljoner år sedan
  3. Syre pumpades ut från dessa skogar
   1. Atmosfärens sammansättning ändrades
   2. Syrehalten i luften var 35%, jämfört med dagens 21%
    1. Konsekvenser för djurlivet
     1. En del växte sig mycket stora
     2. Arthropleura
     3. Gigantisk månfoting
     4. 2,5 meter
     5. Största leddjur som levt på land
     6. Andra blev snabba och smidiga
     7. Bättre att vara liten
     8. Bara tre benpar
     9. Förfäderna till insekterna
     10. Liknade nutida silverfiskar
     11. LIknade nutida hoppborstsvansar
     12. En del utvecklade vingar
     13. De första flygande djuren
     14. En del växte sig stora
     15. Meganuera
     16. Trollslända
     17. Den största flygande insekten som funnits
     18. Vingspann 90 cm
 13. De stora leddjurens slut
  1. Regnskogarna krympte
  2. Syret i atmosfären minskade
  3. Leddjuren kunde inte växa sig stora
   1. Bildade kolonier i stället
   2. Termitstack
   3. En superorganism med hundratusentals individer med samma ursprung som agerar som en
   4. Kunde dominera omgivningen ändå
   5. Leddjuren är fortfarande framgångsrika
    1. Finns över hela jorden
    2. Insekter utgör 80% av alla djurarter idag
 14. De första ryggradsdjuren
  1. Kambrium
  2. Den gemensamma förfadern till alla ryggradsdjur
   1. Pikaia
   2. Maskliknande litet djur
   3. Inga tänder
   4. Ingen jägare
   5. Inget yttre skelett som skydd
   6. Hade en tillstymmelse till ett inre skelett i form av en tunn stav
    1. Ryggsträng
    2. Liknade nutida lansettfiskar
   7. Utvecklades till de första fiskarna
    1. En del levde i träsk och började andas luft
    2. Kröp upp på land
    3. Utvecklades till de första amfibierna
     1. En del utvecklade tjockt skinn
     2. Kunde kolonisera torra platser
     3. Utvecklades till de första reptilerna
     4. Utvecklades till de första fåglarna
     5. Utvecklades till de första däggdjuren
     6. De största landdjuren idag
     7. Inre lungor som tar upp syre
     8. Blod som för syret ut i kroppen
     9. Vår framgång och storlek är tack vare det inre skelettet
    4. Tunn och fuktig hud