1. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG
  1. Tối ưu hoá sự phù hợp giữa hành vi mua trong một phân khúc nhất định với hỗn hợp marketing
  2. KHÁC BIỆT GIỮA CÁC Quốc Gia TRONG CẤU TRÚC Phân khúc thị trường
   1. PHÁT TRIỂN Chiến Lược MAR DUY NHẤT CHO MỘT PHÂN KHÚC Ở MỘT Quốc Gia
  3. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG VƯỢT QUA BIÊN GIỚI
   1. Chiến Lược MAR TOÀN CẦU
   2. THANH NIÊN TOÀN CẦU
 2. PRODUCT
  1. KHÁC BIỆT VĂN HOÁ
   1. TRUYỀN THỐNG
    1. Thực phẩm, đồ uống
   2. THỊ HIẾU, SỞ THÍCH -> CÓ TÍNH QUỐC TẾ HOÁ
  2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ
   1. QUỐC GIA KÉM PHÁT TRIỂN THÌ SP CƠ BẢN, CHẤT LƯỢNG SP QUAN TRỌNG HƠN
   2. QUỐC GIA PHÁT TRIỂN THÌ THÊM NHIỀU THUỘC TÍNH VÀO SP, KHÔNG THÍCH SP ĐC TIÊU CHUẨN HOÁ, THEO SỞ THÍCH THỊ HIẾU RIÊNG
  3. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
   1. YÊU CẦU CHÍNH PHỦ
 3. PLACE
  1. XÁC ĐỊNH BỞI CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
  2. SỰ TẬP TRUNG TRONG NGÀNH BÁN LẺ
   1. HỆ THỐNG BÁN LẺ TẬP TRUNG
    1. CÓ ÍT NHÀ BÁN LẺ CUNG CẤP CHO THỊ TRƯỜNG
   2. HỆ THỐNG BÁN LẺ PHÂN MẢNH
    1. CÓ NHIỀU NHÀ BÁN LẺ, KHÔNG AI CHIẾM THỊ PHẦN LỚN
    2. NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN
    3. NHIỀU THÁCH THỨ CHO PHÂN PHỐI
  3. CHIỀU DÀI KÊNH
   1. SỐ LƯỢNG CÁC BÊN TRUNG GIAN
   2. PHỤ THUỘC VÀO CHIẾN LƯỢC CTY
   3. PHỤ THUỘC MỨC ĐỘ PHÂN MẢNH CỦA HỆ THỐNG BÁN LẺ
    1. HỆ THỐNG PHÂN MẢNH HƠN: CHI PHÍ CAO, KÊNH DÀI
  4. ĐỘC QUYỀN KÊNH
   1. DN KHÔNG THỂ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG
   2. ƯU TIÊN SP LÂU ĐỜI
  5. CHẤT LƯỢNG KÊNH
   1. Khả năng, chuyên môn, năng lực và kỹ thuật của nhà bán lẻ HỖ TRỢ CÁC SP CỦA DN QT
   2. PHÁT TRIỂN: TỐT
   3. ĐANG PHÁT TRIỂN: KHÁC NHAU
    1. TỰ MỞ CÁC ĐIỂM BÁN LẺ + ĐÀO TẠO (APPLE)
  6. CHỌN LỰA
   1. TRỰC TIẾP
   2. THÔNG QUA NHÀ BÁN LẺ
    1. KÊNH DÀI: GIÁ CUỐI CÙNG CAO
   3. ĐẠI LÝ NHẬP KHẨU
 4. PROMOTION
  1. DIRECT SELLING
  2. SALES PROMOTION
  3. DIRECT MARKETING
  4. ADVERTISING
  5. CHIẾN LƯỢC
   1. PUSH
    1. GIỚI THIỆU TRỰC TIẾP, MANG TỪNG SẢN PHẨM ĐẾN BÁN CHO KH
   2. PULL
    1. QUẢNG CÁO ĐẠI TRÀ
 5. PRICE
  1. GIÁ TIÊU DIỆT
   1. Đưa giá thấp nhất để tiêu diệt đối thủ, sau đó nâng giá lên
  2. GIÁ ĐA ĐIỂM
   1. Gía ở một thị trường tác động đến thị trường khác
  3. ĐƯỜNG CONG KINH NGHIỆM
  4. LUẬT CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ
   1. Dưới chi phí sx ra sản phẩm
  5. CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH
 6. CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP 4P
  1. CHUẨN HOÁ
   1. GIỐNG NHAU VỀ CÁC P
  2. THÍCH ỨNG