1. Patogenes
  1. Genetik
   1. 1/5 har MS släktingar
   2. 25% homozygot
   3. Många gener?
  2. Immunologi
   1. Infektion några veckor innan CIS
   2. Reaktivitet mot myelinproteiner
   3. Ökad IgG i likvor
  3. Virus
   1. HHV6? retrovirus?
 2. Patologi
  1. Atrofi
  2. Plack i CNS
   1. "Avgränsade lesioner
   2. Inflammation
    1. Främst makrofager
    2. Låggradig
    3. Även diffus inflammation
   3. Vanliga lokaler
    1. Periventrikulär vit substans
    2. Corpus Callosum
    3. Halsryggmärg
    4. Synnerver
   4. Utseende
    1. Akut
     1. Reversibelt ödem
     2. Inflammation
    2. Gammalt
     1. Demyelinisering
     2. Axonskada
     3. Astroglios (ärrbildning)
    3. Ofta liten ven i mitten av placket
  3. Glios
  4. Avklippta axon
  5. Myelinförlust
 3. Diagnostik
  1. MRT
   1. T2 + FLAIR
    1. Symtomatiska + asymtomatiska
    2. Skiljer ej akut/gammalt
    3. MS-fynd
     1. Ovala lesioner
     2. Belägenhet
     3. Periventrikulärt
     4. Corpus Callosum
     5. Infratentoriellt
     6. Antal/omfattning korrelerar ej starkt till symtom
   2. T1
    1. Hjärnatrofi
    2. Kan se gamla plack
     1. Korrelerar väl till handikapp
   3. Lesioner skilda i tid och rum
  2. LP
   1. IgG-produktion 90-95%
   2. Lätt lymfocytär pleocytos
   3. Lätt BBB-påverkan
   4. 1/3. Om kraftig -> misstänk ABM
  3. Diffar
   1. Neuroborrelios
   2. SLE
   3. Sjögrens
 4. Patofysiologi
  1. Demyeliniserade nervfibrer
   1. Störd signalering
   2. Konduktionsblockad
  2. Lokalt ödem
   1. Temporär förbättring på steroider
  3. Regress efter skov
   1. Ej remyelinisering
   2. Natriumkanaler i axonen
    1. Redist
    2. Nyproduktion
 5. Symtom
  1. Förlopp
   1. Debut
    1. Optikusneurit
    2. Gångsvårigheter
    3. Sensstörningar
   2. Skov
    1. Först 1 gång/år sen lägre frekvens
    2. Minst 24 timmars symtom
    3. Börjar under minuter/dagar
    4. Remission efter nån/några veckor
     1. Kan ta månader
    5. Restsymtom vanligare med tiden
   3. Progredierande MS
    1. Primärt
     1. Inga skov, direkt långsamt sämre
     2. Vanligare vid debut 35+
    2. Sekundär
     1. Skovsjukdom
     2. Övergår i att bli långsamt sämre
   4. Värme förvärrar alla symtom
  2. Lhermittes symtom
   1. Demyelinisering baksträng cervikalt
   2. Elektrisk parestesi vid nackböj framåt
   3. Också vid strålskada/b12-brist
  3. Smärta
   1. Ihållande
   2. Brännande
   3. Molande
   4. Stickande
   5. Skärande
   6. Oftast benen
    1. Även kramper
   7. Trigeminusneuralgi 5%
  4. Motoriskt
   1. Benen mest
    1. Snubblingstendens
   2. Uttröttbarhet
   3. Mono/para vanligare än hemi
   4. Reflexstegring, Spasticitet, Babinski
   5. Ataxi
    1. Dålig prognos
    2. Yrsel
   6. Dysartri
  5. Trötthet
 6. Behandling
  1. Skov -> prednisolon
   1. Barriärskada, ödem, inflammation
   2. Kort beh
  2. Beta-interferon
  3. Glatirameracetat
  4. Autolog BMT
  5. Nån till viktig? HANDOUT
  6. Symtomatisk
   1. Spasticitet
    1. Baklofen
    2. Botox
     1. 3-4 mån
   2. Smärta
    1. TCA
   3. Undvik värme
   4. Potens
 7. Epidemiologi
  1. Unga/medelålders
   1. Debut 10-50 år
  2. kvinnor:män - 2:1
  3. Tempererade områden
   1. Sverige 100/100 000 prevalens