1. Hoàng Linh
  1. P&G
  2. sales manager
 2. Việt
  1. KPMG
  2. legal, good network
 3. Tùng
  1. Savill
  2. sales, good network
 4. Hoàng
  1. IBM
  2. good network
 5. Lộc
  1. cty dầu khí
  2. good relationship network
 6. Huyền béo
  1. ngân hàng
  2. big relationship network
 7. Minh.tennis
  1. cty BĐS
  2. sales
 8. Q.Tùng
  1. cục ngân hàng
 9. Lan Anh
  1. VC
 10. Nghệ sĩ
  1. Thùy Dung
  2. Linh
 11. Xuân
  1. pharma
  2. sales, designer
 12. Thảo đỗm
  1. yahoo VN
  2. leader
 13. Thu Trang VNG
  1. good network
 14. Thuận
  1. hiệu phó Trưng Vương
 15. Châu
  1. cty BĐS
  2. sales, good network
 16. Quách Trang
  1. cty làm thương hiệu
  2. good relationship
 17. Đông
  1. brit tobbacco
  2. manager
 18. K.Thanh
  1. Siemens
  2. sales
 19. Thùy Linh
  1. cty market research
  2. vip
 20. Chí Dũng
  1. cty tài chính
  2. vip