1. 1. Inledning sid. 3
 2. 2. Allmän information sid. 3
  1. Avtal och aktuella kundnummer
  2. Adresser till teamen
 3. 3. Ny på Korpen sid. 5
 4. 4. Korpens organisation sid. 6
 5. 5. Arbetsmiljö sid. 7
  1. Ansvar för arbetsmiljö – vem gör vad?
  2. Samverkans- och branschavtal
  3. Personalmöten
  4. Planerings- och utvecklingssamtal samt lönesamtal
  5. Medarbetarenkät
  6. Alkohol och droger
  7. Bemötande på arbetsplatsen
  8. Jämställdhet
  9. Terminalglasögon
  10. Företagshälsovård
  11. Hälsoundersökning
 6. 6. Friskvård sid. 8
  1. Friskvårdsförmåner
  2. Korpförening Korpen RIX
 7. 7. Sjukdom, olyckor, tillbud och rehabilitering sid. 9
  1. Sjukdom
  2. VAB
  3. Olyckor och tillbud
  4. Utrustning för första hjälpen
  5. Handlingsplan vid allvarlig olycka
  6. Rehabilitering
  7. Krisplan
 8. 8. Personalutveckling sid. 10
  1. JTI
  2. Kompetensutveckling
 9. 9. Arbetstider, ledighet och semester sid. 10
  1. Arbetsfria dagar (utöver röda dagar)
  2. Halva arbetsfria dagar
  3. Semester
  4. Semesteruttag
  5. Sparande av semester
  6. Annan ledighet
 10. 10. Lojalitet, förtroende, diskretion och bisyssla sid. 11
 11. 11. Försäkringar sid. 11
  1. TFA trygghetsförsäkring via AFA
  2. TGL Tjänstegrupplivförsäkring via Alecta
  3. TFF Olycksfallsförsäkring via Folksam
  4. Tjänstereseförsäkring via Folksam
 12. 12. Tjänstepension sid. 11
  1. ITP och ITPK via Alecta
 13. 13. Uppvaktningspolicy sid. 12
  1. Förtroendevalda
  2. Organisation
  3. Anställd
  4. Till minne
 14. 14. Informationskanaler sid. 12
 15. 15. IT och telefonriktlinjer sid. 13
  1. Datorer och uppkoppling
  2. Telefon och abonnemang
 16. 16. Reserutiner sid. 13
  1. Rese- och hotellbeställning
  2. Tåg
  3. Flyg
  4. Taxi
  5. Hyrbil
  6. Egen bil i tjänsten
   1. Avdrag för resor till och från arbetet
   2. Reseräkning
  7. Hotell
  8. Traktamente
 17. 17. Kreditkort sid. 15
 18. 18. Lön sid. 15
  1. Lönesättning och revision
  2. Lönesamtal
  3. Månadsrapport
  4. Lönemotiveringssamtal
  5. Rikskuponger
 19. 19. Delegations- och attestordning sid. 16
  1. Förbundsstyrelsen ansvarar för
  2. Förbundsordförande ansvarar för
  3. Generalsekreterare
  4. Avdelningschefer
  5. Attestordning
  6. För anställda
  7. För styrelsen
  8. Budgetering
 20. 20. Inköp sid. 17
  1. Profilkläder
  2. Korpens webbshop
 21. 21. Våra system sid. 18
  1. IdrottOnline
  2. Arkivering i Fortnox
  3. Visma
   1. Kostnadsställe och kontoplan
  4. Questback
  5. Infoadress och kalender
 22. 22. Blanketter och bilagor sid. 19
  1. Jämställdhetspolicy
  2. Månadsrapport
  3. IT- och telefonilösningar
  4. Branschavtal Idrott (Unionens avtal
  5. Samverkansavtal
  6. Närståendelista
  7. Kostnadsställe och kontoplan
  8. Info från Idrottens hus
  9. Kostnadsställen och kontoplan