1. Trung ương
  1. Tòa nhà Quốc hội
  2. Chính phủ
  3. VP Đại sứ quán các nước
  4. VP các Bộ & Cơ quan quan ngang bộ; Các cơ quan thuộc chính phủ
   1. 22 bộ và cơ quan ngang bộ
    1. Bộ Quốc phòng
    2. Bộ Công an
    3. Bộ Ngoại giao
    4. Bộ Tư pháp
    5. Bộ Tài chính
    6. Bộ Công thương
    7. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    8. Bộ Giao thông vận tải
    9. Bộ Xây dựng
    10. Bộ thông tin và Truyền thông
    11. Bộ giáo dục và Đào tạo
    12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
    14. Bộ nội vụ
    15. Bộ Y tế
    16. Bộ khoa học và Công nghệ
    17. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
    18. Bộ Nội vụ
    19. Bộ Y tế
    20. Bộ Khoa học và Công nghệ
    21. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
    22. Bộ Tài nguyên và Môi trường
    23. Văn phòng chính phủ
    24. Thanh tra chính phủ
    25. Thanh tra Chính phủ
    26. Ngân hàng nhà nước Việt Nam
    27. Ủy ban Dân tộc
   2. 8 cơ quan thuộc chính phủ
    1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
    2. Đài Tiếng nói Việt Nam
    3. Ban Quản lý Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh
    4. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
    5. Thông tấn xã Việt Nam
    6. Đài Truyền hình Việt Nam
    7. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    8. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
   3. Link:
  5. Tòa án nhân dân tối cao
  6. Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  7. - Là địa danh chỉ có ở cấp trung ương (duy nhất) - Loại địa chỉ này không phổ biến trong giao dịch dân sự, thương mại
 2. Tỉnh/Thành phố
  1. UBND Tỉnh/Thành phố
  2. Công an Tỉnh/Thành phố
  3. Bộ Tư lệnh tỉnh/thành phố
  4. Tòa án nhân dân cấp tỉnh/thành phố
  5. Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh/thành phố
  6. Kho bạc nhà nước cấp Tỉnh/Thành phố
  7. Các Sở/ban/ngành
   1. Sở Nội vụ
   2. Sở Tư pháp
   3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
   4. Sở Tài chính
   5. Sở Công thương
   6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
   7. Sở Giao thông vận tải
   8. Sở Xây dựng
   9. Sở Tài nguyên và Môi trường
   10. Sở Thông tin và Truyền thông
   11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
   12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
   13. Sở Khoa học và Công nghệ
   14. Sở Giáo dục và Đào tạo
   15. Sở Y Tế
   16. Thanh tra tỉnh
   17. Văn phòng Ủy ban nhân dân
   18. Một số cơ sở đặc thù khác:
    1. Sở ngoại vụ
    2. Ban Dân tộc
    3. Sở Quy hoạch - Kiến trúc (có ở Hà Nội, TPHCM)
  8. Các đơn vị Văn hóa - Thể thao
   1. Bảo tàng
   2. Nhà hát
   3. Trung tâm thể thao
   4. Nhà thi đấu
   5. Sân vận động
   6. ...
   7. Tùy vào quy mô các tỉnh/thành phố
 3. Quận/Huyện
  1. UBND Quận/huyện
  2. Các phòng cấp huyện
   1. Phòng Nội vụ
   2. Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội
   3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
   4. Phòng Giáo dục & Đào tạo
   5. Phòng Văn hóa - Thông tin
   6. Phòng Tài nguyên và Môi trường
   7. Phòng Tư pháp
   8. Phòng Kinh tế và hạ tầng
   9. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
   10. Thanh tra Huyện
  3. Công an Quận/huyện
  4. Ban chỉ huy quân sự Quận/Huyện
  5. Nhà thiếu nhi Quận/Huyện
  6. Tòa án Quận/Huyện
  7. Viện kiểm sát nhân dân
  8. Văn phòng/Viện/Chi cục khác
   1. Chi cục thuế
   2. Trung tâm GDNN - GDTX
   3. Phòng cảnh sát PC&CC
  9. Kho bạc nhà nước cấp Quận/Huyện
 4. Phường/Xã/Thị trấn
  1. Ủy ban nhân dân
  2. Công an Phường/xã
  3. Ban chỉ huy quân sự phường/xã/thị trấn
  4. Các trung tâm Văn hóa, Thể thao và Đời sống
   1. Nhà văn hóa
   2. Nhà tập luyện thể dục thể thao
   3. Khu vui chơi trẻ em
   4. ...
  5. Có thể đặt riêng hoặc chung địa điểm tùy vào quy mô của Phường/Xã