1. Erfarenheter av digital kommunikation
  1. Fronter
   1. IUP
   2. LPP
   3. Information all personal
   4. Uppgifter inför möten
    1. + ökad transparens
    2. + ökat utrymme på möten för annat
    3. - Har alla läst?
   5. Fördelar
    1. Snabbt
    2. Enkelt
    3. Når alla
    4. Följa utv
    5. Riktat via olika rum
   6. Nackdelar
    1. Reaktion
    2. Tolkning
  2. E-post
   1. Dialog elever/föräldrar
   2. Ledningsgruppen
   3. Göra sändlistor
  3. Skolwebben
   1. Styrdokument
   2. Kontaktinfo
  4. Rum
   1. Diskussioner
   2. Möten
  5. Mobil
   1. Privat - pedagoger
   2. Arbets - rektorer
  6. Mappar
   1. Material/dokument inför möten
  7. Scanner/Fax/Kopiator
   1. till viss del
 2. Vilka möten
  1. Dialog
   1. + Ökad möjlighet för ped disk/utv arbete
  2. Information
   1. + via Fronter en tydlig infokälla
    1. - risk att vissa inte känner sig informerade
   2. + E-post fungerar bäst
 3. Krav för stärka vårt kommunikativa ledarskap
  1. Teknik som fungerar
  2. Utrustning
  3. + Vi har bra möjligheter
  4. - Vi behöver kompetensutveckling
  5. Goda strukturer
  6. Gemensam idékläckning - varandras resurser
  7. Planering + information
  8. Program som fungerar
  9. Datavana
  10. Användarvänligt
 4. Goda möten
  1. Strategier
   1. Jag är jag
   2. Alla är vuxna
   3. Tydlighet
   4. Tillit
   5. Tillåtande klimat
  2. Verktyg
   1. Morgonmöten
   2. Ramar
   3. Minnesanteckningar
   4. Protokoll