1. Overall funkcionisanje procesa
  1. - uvođenje novih procesa - adaptiranje trenutnih procesa - brisanje procesa koji ne rade - pravila za poštovanje procesa - održavanje confluence - WoW tima koji upravlja procesima
   1. Tamleks se bavi ovim delom. Sve procese čekira prvo sa Nemanjom i onda ide na growit management prezu, nakon toga se prezentuje timu na growit danu. Confulence: srediti sve procese, podeliti na wiki i onda sve izmene idu kroz komentare na slack. Komentare kacimo tamara i aleks, a bilo ko da ima pitanje, nedoumicu i slicno prvo njih dve kontaktira.
   2. PROCESI
    1. Procedura za uvođenje i adaptiranje procesa
    2. Procedura za praćenje svih procesa
 2. Procesi vezani za ljude
  1. - zapošljavanje nove osobe - onboarding/offboarding - probni period rada - odmori, boljovanja, odsustva - benefiti za zaposlene - teambuilding, događaji - raspodela kapaciteta
   1. Ovaj deo prati HR (u našem slučaju Đuks i Joka) i zadužene su za praćene ovih procesa, komuniciranje sa ljudima. U slučaju da neki proces treba da se menja daju informacije Aleks i Tamari vezano za to i one dalje srede proces i komuniciraju.
   2. LJUDI
    1. Procedura zapošljavanja nove osobe
    2. Procedura vezana za onboarding
    3. Procedura vezana za offboarding
    4. Procedura za ostvarivanje benefita
    5. Procedura za uzimanje odmora, bolovanja, rad van lokacije i odsustva
    6. Procedura za otvaranje trudničkog i porodiljskog bolovanja
    7. Procedura raspodele kapaciteta i praćenja utroška sati
    8. Procedura za poslovna putovanja
    9. Procedure za godišnjice zaposlenih
    10. Procedura za rođendane zaposlenih
 3. Procesi vezani za svakodnevno funkcionisanje firme
  1. - growit framework - sastanci - komunikacioni kanali - struktura one drive - kancelarija - oprema za rad - full/part time - eksternali (tech, design, mkt)
   1. Ovaj deo potpuno prate Tamleks. Growit framework je jedino definisan u dogovoru sa Zvicom i predstavlja način rada kroz delivery klijentu.
   2. INTERNI NAČIN RADA
    1. Growit framework
    2. Procedura održavanja internih sastanaka
    3. Procedura za korišćenje kancelarije
    4. Procedura za korišćenje opreme za rad
    5. Procedura za part time način rada
    6. Procedura za rad sa eksternim saradnicima
    7. Procedura za Tech support
    8. Procedura za podnošenje zahteva za dizajn
    9. Procedura za rad sa marketing agencijom
    10. Procedura za korišćenje kanala komunikacije i alata
    11. Procedura za skladištenje i formatiranje dokumenata
    12. Procedura za korišćenje kompanijskih laptop računara
    13. Procedura za slanje specifikacija
    14. Procedura za komunikaciju sa pravnikom
    15. Procedura za korišćenje vizuelnog identiteta
 4. Procesi vezani za delivery
  1. - uloge/odgovornosti u growitu - komunikacija sa klijentom - BIG - SME - assessment - edukacije - implementacija - dodatno
   1. Ovde je Zvic glavna osoba za izmene i komunikaciju ovih stavri (i Kuja). Kada se menjaju procesi cima Tamleks za sređivanje i dokumentovanje. Dodatna stavka kod delivery je i ACM (Za ovo prate Joka i Nemanja)
   2. DELIVERY
    1. Procedura za uspostavljanje WoW-a na klijentu
    2. Procedura Growit pristupa SME klijentima
    3. Procedure vezane za Assessment
    4. Procedure vezane za edukaciju
    5. Procedure vezane za implementaciju
    6. Procedura za zatvaranje klijenta
    7. Procedura za prikupljanje feedbacka od klijenata
    8. Granice i dobre prakse u radu sa klijentima
    9. Procedure za deljenje i dokumentovanje učenja
    10. Procedure ACM-a
    11. Procedure i principi hibridnog načina rada
    12. Procedura za čuvanje materijala za treninge
 5. Procesi vezani za finansije
  1. - operativa vezana za finansije - platni razredi - Bright - ACM deo vezan za finansije na klijentima
   1. Tamara primarno i Đuks.
   2. FINANSIJE
    1. Opšte finansijske procedure
    2. Procedura izrade i slanja fakture
    3. Procedura kada se provlače firmine kartice
    4. Procedura obračuna plate
    5. Procedura za ugovore i ponude
    6. Procedura za prijava novog zaposlenog
    7. Procedura za slanje ugovora
    8. Procedura vezana za PDV
    9. Procedura kupovine preko firme - nabavka
    10. Procedure vezane za banku
    11. Procedura za isplatu troškova prevoza
    12. Poreska, kontakt i dvostruko oporezivanje info
    13. Procedura za mesečno fakturisanje klijentima (Account Management deo)
    14. Procedura za rad sa Bright Finance
 6. Procesi vezani za Sales
  1. - agile usluge - pitch - sales notes - nemanja
   1. Nemanja je skroz na ovome.
   2. SALES
    1. Sales pitch
    2. Cene treninga/usluga (MSA, prezentacije)
 7. Procesi vezani Interne projekte
  1. - spisak internih projekata - način aktiviranja internih projekata - growit garaža
   1. Primarno Markuš je osoba za pokretanje novih internih inicijativa. Spisak svih internih stavri i onih koji su trenutno aktivni.
   2. INTERNI PROJEKTI
    1. Procedura vezana za uvođenje novih internih projekata
 8. proveriti da li je to sve i ubaciti na confl
 9. ne postoji napisan proces
 10. sređen proces