1. PROSJEKTPROBLEM(ER)
  1. Dagens løsning for påmelding og registrering av utstillere medfører 1) at utstillerne ikke tar eierskap og 2) mye manuelt arbeid for ansatte i SNV.
  2. Dagens webplattform for messe.no og messenes nettsteder (EpiServer) gir ikke nok fleksibilitet og er vanskelig å bruke for webredaktører.
  3. For å levere messeopplevelser som skiller seg positivt ut, ønsker SNV å tilby sine kunder og besøkende tilleggstjenester som gir merverdi.
 2. MÅL
 3. PROSJEKTPRODUKT (PP)
  1. PP1: Ny messe.no
  2. PP2: Messeweb
  3. PP3: Ny Utstillerweb (påmelding, MinSide, nettbutikk)
 4. BRUKERE
  1. PP1 OG PP2:
   1. Potensielle besøkende
   2. Gjester
   3. Standpersonell
   4. Standbyggere
   5. Eksterne messearrangører
   6. Interne messearrangører
   7. Sponsorer
   8. Delegater
   9. Konferansedeltakere
   10. Ansatte hos SNV
   11. Utstillere på interne messer
   12. Utstillere på eksterne messer
  2. PP3:
   1. Utstillere på interne messer
   2. Utstillere på eksterne messer
   3. Standbyggere
   4. Standpersonell
   5. Internt ansatte hos SNV
 5. FUNKSJONALITET OG INNHOLD
  1. PP1:
   1. Selgende informasjon om kapasitet, fasiliteter, etc.
   2. Informasjon om messer
   3. Arrangementskalender
   4. Kontaktinformasjon
 6. GEVINSTER
 7. OPPGAVER
  1. PP 1:
   1. Webplattform
    1. Videreutvikling av webplattform (ref. Prosjekt 1)
   2. Design
    1. Interaksjonsdesign
    2. Grafisk design
   3. Utvikling/koding
    1. Utvikling av sidemaler
  2. PP 2:
   1. Rekonfig av SO/Visma
   2. Webplattform
    1. Videreutvikling/oppsett av webplattform
   3. Design
    1. Interaksjonsdesign
     1. Utvikling av prosess for onboarding av utstillere
    2. Grafisk design
   4. Utvikling
    1. Utvikling av sidemaler
    2. Utvikling av funksjonalitet
     1. Integrasjon mot eksterne systemer
     2. SuperOffice
     3. Visma
     4. Nettbutikk for varer og tjenester
   5. Oppsett av nettbutikk for varer og tjenester
  3. PP 3:
   1. Subtopic 1
 8. RISIKO
  1. Scope Creep
   1. Vil påvirke mengden arbeid og dermed leveringsdato
   2. Sannsynlighet: Høy
   3. Alvorlighetsgrad: Høy
   4. Motvirkning: God planlegging og stram prosjektstyring
  2. Leverandørsvikt
   1. Vil påvirke gjennomføringsevnen
   2. Sannsynlighet: Avhendig av leverandørvalg
   3. Avlorlighetsgrad: Høy
   4. Motvirkning: Due diligence og gode avtaler
  3. Beslutningsdyktighet
   1. Vil påvirke prosjektets fremdrift
   2. Sannsynlighet: Avhenger av prosjektorganiseringen og beslutningstakers mandat
   3. Alvorlighetsgrad: Høy
   4. Motvirkning: Sikre beslutningstakers mandat og autoritet
  4. "Design by comittee"
   1. Vil påvirke beslutningstiden, og dermed også muligheten til å levere innen fristen
   2. Sannsynlighet: Avhenger av prosjektorganiseringen
   3. Alvorlighetsgrad: Høy
   4. Motvirkning: Bevissthet og prosjektstyring
 9. RAMMER
 10. AKTØRER