1. ÜNLÜ UYUMLARI
  1. BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU
   1. ilk hecesindeki kalın ünlü ise kalan hecelerdeki ünlüler de kalın olmalı, ilk hecedeki ince ünlü ise kalan hecelerde de ince ünlü bulunmalıdır
    1. Tek heceli ve birleşik kelimelerde B.Ü.U aranmaz
  2. KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU
   1. düz ünlülerden sonra düz
    1. yuvarlak ünlülerden sonra düz – geniş veya dar – yuvarlak ünlüler gelmelidir
   2. düz ü: a, e, ı, i
    1. yuvarlak ü: o, ö, u, ü
   3. dar sesli ü: ı, i, u, ü
    1. geniş sesli ü: a, e, o, ö
 2. SESLER
  1. ÜNLÜ HARFLER
   1. KALIN ÜNLÜLER
    1. a, ı, o, u
   2. İNCE ÜNLÜLER
    1. e, i, ö, ü
  2. ÜNSÜZ HARFLER
   1. SERT ÜNSÜZLER
    1. f, s, t, k, ç, ş, h, p
   2. YUMUŞAK ÜNSÜZLER
    1. b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z
 3. SES OLAYLARI
  1. ÜNSÜZ BENZEŞMESİ
   1. c, d, g
   2. ç, t, k
  2. ÜNSÜZ YUMUŞAMASI
   1. p, ç, t, k
   2. b, c, d, g/ğ
  3. SES DÜŞMESİ
   1. ünlü düşmesi
   2. ünsüz düşmesi
  4. SES TÜREMESİ
   1. ünlü türemesi
   2. ünsüz türemesi
  5. ÜNLÜ DARALMASI
   1. a -> ı/u
   2. e -> i/ü
  6. ULAMA
   1. Ünsüzle biten bir kelimeden sonra ünlü ile başlayan bir kelime geldiğinde iki kelime birbirine bağlanarak okunur.
    1. sadece söyleyişte olur
  7. VURGU
  8. KAYNAŞMA
  9. dönüşür
 4. dönüşür
 5. dönüşür