1. KAKO NAPRAVITI KAMPANJU?
  1. POMOĆU TABLET APLIKACIJE PRIKUPLJATI TELEFONE I IMENA U TRGOVINI
  2. POMOĆU FB FAN PAGE PRIKUPLJATI TELEFONE ONLINE
   1. na fb grupu se postavlja aplikacija za prikupljanje mailova/brojeva
   2. objavljuju se akcije - slika,video,prosljeđena sms poruka
   3. početnom akcijom treba potači da se što više ljudi s područja neke trgovine uključi i komentira
   4. akcija treba biti takva da ostavi ljudima mogućnost da npr.glasaju za nju,ostavljaju komentare
   5. objava nagrada i sl.
   6. ako se napravi fb grupa za svaku veću trgovinu-mjesto može se potaknuti rasprava između dvije ili više trgovina
   7. saznati što ljudi žele,vole,prihvaćaju ili ne prihvaćaju
   8. organizirati tjedne kvizove,upitnike,ankete,nagrade
   9. koristiti FB za postavljanje oglasa - vrlo jeftino i ciljano
  3. ISKORISTITI POSTOJEĆE LETKE ZA OBAVJEST O AKCIJI
   1. na letku treba biti posebno istaknuto - VELIKA NAGRADNA IGRA!
   2. na letku treba biti istaknuta FB stranica
   3. SAMO ZA KUPCE TRGOVINE BOSO ORIOVAC(ostali)
    1. TEKST ZA LETAK.docx
  4. SVI KOJI SE REGISTRIRAJU REDOVNO 2-3 PUTA TJEDNO SLATI SMS
   1. čim ostavi broj ulazi u folow up sekvencu mailova
   2. Slati naizmjenično obavjesti o akcijama
   3. Slati naizmjenično obavjesti o novim proizvodima
   4. Potaći interakciju sa kupcima-mještanima
   5. Povezati sms-email sa FB
  5. Subtopic 6
   1. 2.OBJAŠNJENJE TEHNIČKI DIO KAMPANJE.docx
  6. TEHNIČKA SHEMA SMS K..xmind
 2. CILJ
  1. SMANJITI UKUPNE TROŠKOVE MARKETINGA
  2. SMANJITI TROŠKOVE OGLAŠAVANJA PUTEM LETAKA
  3. POVEĆATI BAZU KUPACA
  4. ČEŠĆE SLATI OBAVJESTI KUPCIMA PUTEM SMS-a
  5. EDUCIRATI I OBAVJ.KUPCE O NOVIM PROIZV.
  6. BOLJA INTERAKCIJA S KUPCIMA PUTEM FB I TABLET APLIKACIJE
  7. PRIKUPLJATI OSTALE PODATKE O KUPCIMA
  8. KORISTITI TE PODATKE ZA DALJNJE MARK.AKCIJE
  9. AKTIVIRATI MLAĐE KATEGORIJE KUPACA POMOĆU FB I MOBILNE TEL.
  10. POVEZATI ONLINE I OFFLINE NAČIN OGLAŠAVANJA
  11. 1.OBJAŠNJENJE CILJEVA.docx
 3. OPREMA I PROGRAMI
  1. BUDŽET
   1. 4.BUDŽET.docx
  2. LJUDI
   1. JA
   2. BOSO MARKETING
   3. VODITELJI POSLOVNICA I RADNICI
  3. OPREMA/SOFTWERI KOJU IMAM
   1. TABLET APLIKACIJA ZA PRIKUPLJANJE MAILOVA/TELEFONA
   2. UBOT
   3. FB CONTEST
   4. AUTORESPONDER
   5. softw.za FB ID
  4. OPREMA/SOFTWERI KOJA FALI
   1. TABLETI
   2. FB APLIKACIJA ZA KUPONE I LETKE
   3. AUTORESPONDER POSEBAN ZA BOSU
   4. domena i ssl cert.
   5. softwer za fb id 2.
 4. DNEVNI RASPORED
  1. FAZA 1 PRIPREMA KAMPANJE
   1. TOP PRIORITETI
    1. završiti kompl.plan
    2. saznati emailgateway operatera
    3. dobiti suglasnost Bosiljka
    4. uzeti što još treba
   2. SREDNJI PRIORITETI
   3. NISKI PRIORITETI
  2. PREKRETNICA 1
   1. email gateway edrese operatera
  3. FAZA 2 IZRADA I POVEZIVANJE TEHNIČKOG ASPEKTA
   1. TOP PRIORITETI
   2. SREDNJI PRIORITETI
   3. NISKI PRIORITETI
  4. PREKRETNICA 2
  5. FAZA 3 POKRETANJE I OBJEDINJAVANJE KAMPANJE
   1. TOP PRIORITETI
   2. SREDNJI PRIORITETI
   3. NISKI PRIORITETI
  6. PREKRETNICA3
 5. AKTUELNI PROGRES
  1. IZVRŠENI ZADATCI
  2. PONIŠTENI ZADATCI
  3. ODGOĐENI ZADATCI
  4. ZADATCI NA ČEKANJU
   1. E2SMS
    1. saznati gateway email operatera
   2. APLIKACIJA ZA TABLET
    1. treba uzeti domenu-ssl certifikat
    2. poslati mail mogu li se prikupljati telefoni sa app?
    3. napraviti probnu aplikaciju
    4. treba tablet
   3. AUTORESPONDER
    1. otvoriti responder service račun ili kupiti plugin-cca 30$
    2. ubacivati telefone u sistem respondera-ubot
    3. napravit prvih 5-7 mailova za folow up seriju od cca 30 mailova
    4. raditi tekuće mailove za akcije,igre
   4. FB FAN PAGE ILI GRUPA
  5. ZADATCI U TIJEKU
   1. IZRADA PLANA KAMPANJE
   2. izrada teksta za N.I.
   3. mail adrese operatera-poslati podrškama
   4. odgovor za tablet-na čekanju
 6. RIZIK-PROBLEMI
  1. SLAB ODAZIV
   1. premalo ostavljenih telefona
   2. oslanjanje samo na letke
  2. SLABA INTERAKCIJA
   1. interakcija sa kupcima ovisi najviše o FB GRUPI
  3. PREVISOKA CIJENA KAMPANJE
   1. letci
   2. pokloni-N.I.
   3. cijena sma-a
  4. 5.ZAKLJUČAK.docx