1. 1. Vår uppgift utgick ifrån den här bilden när ett barn har sorterat fritt på ett ljusbord.
  1. Original
 2. 2. Med denna som utgångspunkt har barnet fått i uppgift att måla, rita eller konstruera samma mönster med olika sorters papper.
  1. måla
  2. rita
  3. klistra papper
 3. ”Att bilda mönster innebär alltså att barnet för samman delar på ett strukturerat sätt.” ”När barnen gör mönster av olika slag handlar det i grunden om att foga samman delar till en större helhet.” Bland bollar och klossar, Camilla Björklund (2011)
 4. Här är det anpassat till mindre barn
  1. mindre antal
  2. klistra papper
 5. Genom att använda sig av en passepartout kan man se delarna av helheten.
  1. Topic
  2. med passepartout
  3. ”För det matematiska tänkandets utveckling är det betydelsefullt att barnen ges möjlighet att avgränsa delarna som tillsammans kan bilda en mängd.....” Bland bollar och klossar, Camilla Björklund (2011)
 6. Storlekssortera
  1. storlek
 7. Sortera efter form
  1. former
   1. rita
 8. Sortera efter färg
  1. färg
 9. Sortera efter material
  1. olika material