1. îndeplineşte funcţii sintactice
  1. subiect
   1. cazul nominativ
    1. Soarele străluceşte.
  2. nume predicativ
   1. cazul nominativ
    1. Mihai este un băiat talentat.
  3. atribut substanţial prepoziţional
   1. cazul acuzativ
    1. Privesc razele de soare.
  4. atribut substantival genitival
   1. cazul genitiv
    1. Camera băiatului este curată.
  5. complement direct
   1. cazul acuzativ
    1. Băiatul priveşte soarele.
    2. Mama îl iubeşte pe băiatul ei.
  6. complement indirect
   1. cazul acuzativ
    1. Mama vorbeşte cu băiatul ei.
  7. complement circumstanţial de loc
   1. cazul acuzativ
    1. Băiatul priveşte spre soare.
  8. complement circumstanţial de mod
   1. cazul acuzativ
    1. Băiatul se joacă cu bucurie.
  9. complement circumstanţial de timp
   1. cazul acuzativ
    1. Soarele călătoreşte o zi întreagă pe cer.
 2. nu are funcţii sintactice
  1. în cazul vocativ
   1. Mamă, ce frumos străluceşte soarele!
 3. parte de vorbire flexibilă
  1. în funcţie de
   1. gen
    1. masculin
    2. feminin
    3. neutru
   2. număr
    1. singular
    2. feminin
   3. caz
    1. nominativ
    2. acuzativ
    3. genitiv
    4. dativ
    5. vocativ
 4. poate fi însoţit de
  1. prepoziţie
   1. în cazul acuzativ
  2. articol
   1. hotărât
    1. -l, -a, -i, -le, -lui, -lor
   2. nehotărât
    1. un, o, nişte, unui, unei, unor
   3. posesiv-genitival
    1. a, al, ai, ale