1. Kund
 2. Supportansvarig
 3. Säljare
 4. Avtal?
 5. Avtal
  1. Löpande
  2. Timmar
 6. Redmine
 7. Teck
 8. Har Tid?
 9. Time
 10. O
 11. O
 12. Ärendet
 13. Löst?
 14. Innom T-Ram?
 15. Timmar finns?
 16. O
 17. O
 18. ---
 19. Projekt ledare
 20. Tid?
 21. Access info?
 22. Fakturering?