1. nerw grzbietowy łopatki
  1. dorsal scapular n.
  2. c5
  3. levator scapulae, rhomboid
   1. biegnie przed pochyłym środkowym
  4. unoszenie łopatki, przybliżanie do kręgosłupa
 2. nerw piersiowy długi
  1. long thoracic n.
  2. c5-c7
  3. serratus anterior
   1. przebija pochyły środkowy
  4. unoszenie ramienie, łopatka skrzydlata
 3. nerw podobojczykowy
  1. subclavian n.
  2. c5-c6
  3. subclavius
   1. biegnie przed t. podobojczykowa
  4. stabilizacja obojczyka
 4. nerw nadłopatkowy
  1. suprascapular n.
  2. c4-c6
  3. supraspinatus, infraspinatus, glenohumeral joint
   1. biegnie w suprascapular notch, pod więzadłem poprzecznym łopatki, z ż. nadłopatkowa
  4. odwodzenie, odwracanie
 5. nerwy piersiowe
  1. przyśrodkowy
   1. medial pectoral n.
   2. c8-th1
   3. pectoralis major, minor
    1. między t. a ż pachowa
   4. przywodzenie
  2. boczny
   1. lateral pectoral n.
   2. c5-c7
   3. pectoralis major, minor
    1. za t. i ż pachowa
   4. przywodzenie
 6. nerwy podłopatkowe
  1. subscapular nn.
   1. górny i dolny
  2. c5-c7
  3. subscapularis
   1. biegną ku dolowi wzdłuż m. podłopatkowego
  4. rotacja wewnętrzna
 7. nerw piersiowo-grzbietowy
  1. thoracodorsal n.
  2. c6-c8
  3. latissimus dorsi, teres major
   1. biegnie w dole pachowym na przedniej powierzchni m. podłopatkowego, przechodzi do najszerszego grzbietu
  4. przywodzenie, prostowanie, rotacja wewnetrzna
   1. porazenie można sprawdzić sięgając do tylnej kieszeni spodni
 8. nerw pachowy
  1. axillary nerve
  2. c5-c6
  3. galęzie, zakres unerwienia
   1. gałąź mięsniowa
    1. deltoid
    2. teres minor
     1. odchodzi w otworze czworobocznym
   2. gałęzie stawowe
   3. gałąź międzyguzkowa
    1. zaopatruje okostna końca bliższego k. ramiennej
   4. n. skórny boczny ramienia
    1. unerwia czuciowo tylno-górna częśc ramienia
    2. odchodzi w otworze czworobocznym, biegnie między long head of triceps brachii, a deltoid
  4. porażenie przy zwichnięciu glenohumeral joint, złamaniu surgical neck. zanik deltoid, niemożliwe odwodzenie