1. Tùy chỉnh hiển thị, chỉnh sửa văn bản
  1. Nhập văn bản
   1. •Người dùng có thể nhập/chèn văn bản tại vị trí con trỏ (Cursor/Insertion Point) vào bất kỳ vị trí nào mong muốn • Nhấn Backspace để xóa các ký tự ở bên trái Cursor • Chỉ nhấn Enter khi muốn kết thúc một đoạn hoặc để thêm một dòng trống
  2. Chỉnh sửa font chữ, định dạnh văn bản
 2. Định dạng kí tự và thiết lập tap
  1. Định dạng văn bản
  2. Tìm hiểu về thiết lập Tab
   1. •Tab dừng cho phép căn chỉnh văn bản theo các khoảng cách cụ thể và xếp văn bản thành các cột. • Sử dụng các ký tự căn chỉnh tab thích hợp để khớp với loại dữ liệu sẽ được nhập
 3. Làm việc với các đoạn văn
  1. Thiết lập khoảng cách giữa các dòng
   1. -Thay đổi khoảng cách dòng: •Để thay đổi khoảng cách dòng, chọn (Line and Paragraph Spacing)
  2. Thiết lập khoảng cách giữa các đoạn văn
   1. • Đặt khoảng cách đoạn: • Để đặt hoặc thay đổi khoảng cách đoạn, nhấp vào thẻ Layout,trong nhóm Paragraph, đặt khoảng cách theo yêu cầu
  3. Sử dụng Quick Styles
 4. Hiệu đính và tài liệu thay đổi thiết lập
  1. Tìm kiếm và thay thế
   1. • Tìm và thay thế: • Nhấn Ctrl+F để hiển thị ngăn Điều hướng • Thay thế các mục: • Trên thẻ Home nhóm Editing → Chọn Replace hoặc nhấn Ctrl+H
  2. Thay đổi thiết lập trang
   1. • Thay đổi khổ giấy •Để thay đổi kích thước giấy, trên thẻ Layout, nhóm Page Setup → Chọn Size → Chọn kích thước theo yêu cầu từ danh sách • Thay đổi hướng trang: •Trên thẻ Layout, nhóm Page Setup → Chọn Orientation → chọn một tùy chọn • Thay đổi lề trang: • Trên thẻ Layout, nhóm Page Setup → Chọn Margins
 5. Sử dụng các tập tia đa phương tiện
  1. chèn ảnh
   1. •Định vị con trỏ chuột, trên thẻ Insert, nhóm Illustrations → Chọn Picture
  2. chèn ảnh các đối tượng đa phương tiên
   1. •Để tìm kiếm hình ảnh trực tuyến, định vị con trỏ chuột, trên thẻ Insert, nhóm Illustrations → Chọn Online Pictures
  3. Thao tác với các đối tượng đồ họa
   1. • Thao tác các đối tượng • Chọn hình ảnh để hiển thị các nút điều khiển (Handles) •Nút điều khiển là các vòng tròn hoặc hình vuông nhỏ xuất hiện xung quanh chu vi của hình ảnh và xác nhận đối tượng đã được chọn để sẵn sàng thay đổi
 6. sử dụng bảng
  1. Chèn bảng
   1. •Chèn bảng •Trên thẻ Insert, nhóm Tables → Chọn Table → kéo qua lưới để chỉ định số lượng cột và hàng
  2. Lựa chọn các mục trong bảng
   1. Văn bản trong một bảng có thể được định dạng theo cách tương tự như định dạng văn bản thông thường
  3. Định dạng bảng
   1. -Gồm 3 phần: + Chèn và xóa hàng/cột/ô + Điểu chỉnh chiều rộng hoặc chiều cao + Gộp(Merging) và tách (splitting) ô