1. August
  1. Uke 35
   1. Compello-kurs
   2. Rydd treavfall uteområde
   3. 1P Oppstart kombi m/roller
   4. 5S wrap/fridge/palletering
   5. 1P wrap/fridge inkl. feilsøk
   6. Morgenmøter
   7. Skiftbyttemøte
   8. Fabrikkmøte
   9. Plan verksted/delelager
   10. Allmøte
  2. Uke 34
   1. Workshop 1 LT NB
   2. Skiftlederrollen SL
   3. Leanlederrollen
   4. Visuell styring 5S
   5. Oppdatere tavle kombi
   6. Ny møtestruktur NB
   7. Database for logger
   8. Red./omfordele adm. oppg
   9. Anleggsregister - struktur
   10. Automatlogg i WW
  3. Uke 33
   1. Nøkkeltall
   2. Normtider
   3. Hovedplan høst
   4. Logger
   5. Rapportmaler
   6. Definer fysiske ansv. omr.
   7. Skiftplan t.o.m. okt. (3+2)
   8. Definer standardaktiviteter
 2. September
  1. Uke 36
   1. Styremøte
   2. 5S wrap/fridge
   3. 1P Avslutning m/roller
   4. 1P wrap/fridge
   5. 5S tappemaskin m/fat
   6. 5S Depalletering
   7. Workshop 2 lederteam
   8. Rydd rør uteområde
   9. Rydd messanin
   10. Plan verksted/delelager
   11. Avfallslogistikk/rutiner
  2. Uke 37
   1. Nøkkeltall
   2. 1P Omstillinger kombi
   3. Merk alle instillinger
   4. 5S brettpakker
   5. 5S tappemaskin m/fat
   6. 5S Depalletering
   7. 1P tappemaskin
   8. 1P Depalletering
   9. Evaluering møter
   10. Sorter og kast jernavfall uteområde
   11. Avfallslogistikk/rutiner
  3. Uke 38
   1. Workshop 3 lederteam
   2. 5S brettpakker
   3. Plan for Lean-implementering
   4. 1P Wrap/fridge/palletering
   5. Pilot - problemløsn. innløp wrap
   6. Budsjettforutsetninger 2014
   7. Produksjonsstrategi 2014
   8. Flytt inn utstyr som skal tas vare på
   9. Innrede verksted
   10. GMP-indeks kombi
  4. Uke 39
   1. 1P tappemaskin
   2. 1P Depalletering
   3. Leanmøter
   4. Problemløsn. forkiling f/tappemaskin
   5. Problemløsning hull i bokser
   6. Uteareal ryddet
   7. 5 S Uteareal
   8. Tavle mineralvann
   9. Tavle lager
 3. Oktober
  1. Uke 44
   1. Styremøte 31.10
   2. Workshop 6 lederteam
   3. 5 S Råvarelager
   4. 5 S Plukk/oppstilling
  2. Uke 43
   1. 5 S Råvarelager
   2. 5 S Plukk/oppstilling lager
   3. Investeringsplan - 5 årsplan
  3. Uke 42
   1. Workshop 5 LT NB
   2. Budsjett NB endelig versjon
   3. 1P vedlikehold depall, tappemaskin og palletering
   4. Investeringsbudsjett 2014
   5. Planlegging i NAV
   6. 5 S Fellesarealer inkl. fellesareal
  4. Uke 41
   1. Bryggeplanlegging
   2. Avropsrutiner
   3. 1P vedlikehold wrap, fridge og brett
   4. 5 S alle fellesareal inkl. kontorer
   5. 5 S Uteareal
  5. Uke 40
   1. Budsjett v1.0
   2. Workshop 4 LT NB
   3. Problem - innløp wrap
   4. Problem - vridde 6 pack
   5. Produksjonsplanlegging
   6. Skiftplan nov-des (2+2,5)
   7. Vedlikeholdsplan
   8. Implementeringsplan NR PET
   9. Implementeringsplan Lager
   10. Implementeringsplan Ølprosess
 4. November
  1. Uke 45
   1. Subtopic 1
  2. Uke 46
   1. Workshop 7 LT NB
  3. Uke 47
   1. Subtopic 1
  4. Uke 48
   1. Skiftplan jan-mar (1+3)
   2. Workshop 8 LT NB
   3. KPI'er for 2014
 5. Desember
  1. Uke 52
   1. Juleferie
  2. Uke 51
   1. Produksjon
   2. Levering
  3. Uke 50
   1. Styremøte budsjett/KPI'er
   2. Workshop 9 LT NB
   3. Lean i drift hele NB
  4. Uke 49
   1. Subtopic 1