1. THU HOẠCH NGUYÊN VẬT LIỆU
  1. Từ nguồn tự nhiên
  2. Từ nguồn tự trồng
 2. KIỂM TRA NVL
  1. Phân loại nguyên vật liệu
  2. Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn
  3. Đảm bảo lượng tồn kho tối thiểu trong ngày
  4. Tần suất: hàng tuần
  5. Bảo quản, lưu kho
   1. Chi phí: 1 triệu
  6. Người thủ kho
 3. TIẾN HÀNH SẢN XUẤT
  1. Trộn lá thảo dược theo liều lượng, công thức
  2. Cắt, may khẩu trang, các loại túi
  3. 2 nhân viên sản xuất
 4. HOÀN THIỆN SẢN PHẨM
  1. Đóng gói thảo dược đã xử lý thành từng bao nhỏ
  2. Phân loại các gói thảo dược theo công dụng
  3. Bỏ các gói thảo dược vào khẩu trang
  4. Phân loại các thành phẩm
  5. 1 nhân viên sản xuất
 5. CẤT TRỮ
  1. Sắp xếp thành phẩm vào kho
  2. Bảo quản, kiểm tra định kỳ hàng tuần
  3. Thực hiện và kiểm tra việc xuất nhập hàng hóa
  4. Người thủ kho
 6. Chi tiết
  1. Max: 32 sản phẩm/ ngày
   1. Khi lượng sale tăng
    1. Thuê thêm nhân công
  2. Average: 24 sản phẩm/ ngày
  3. Min: 18 sản phẩm/ ngày
   1. Khi có người nghỉ đột xuất
  4. Cost: 49, 5 triệu/ tháng
  5. Giá vốn sản phẩm: 55k/ khẩu trang trẻ em
   1. 75k/ khẩu trang người lớn
  6. Combo mẹ và bé (2 khẩu trang) 119k
  7. Ước tính nvl: 1 kg thảo dược sản xuất được 100 cái khẩu trang